Potrzeba pamięci

Do młodzieży, nauczycieli i katechetów oraz wszystkich zainteresowanych osobą kardynała Wyszyńskiego adresowana jest konferencja zatytułowana „Społeczna potrzeba pamięci osoby i dzieła Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego”, która odbędzie się w najbliższy wtorek, 28 lutego 2017 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w Collegium Jana Pała II w sali 1031.
Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński jest jednym z najwybitniejszych Polaków XX wieku, powszechnie uznawanym i docenianym przywódcą Kościoła, mężem stanu, wielkim autorytetem moralnym i społecznym. Był oparciem dla wszystkich, którzy w latach komunizmu marzyli o wolnej Polsce, także dla niewierzących. Jego dziełem było zainicjowanie Wielkiej Nowenny, która stanowiła program moralnego odrodzenia Polaków w latach poprzedzających obchody tysiąclecia chrztu Polski. Uczenie się szacunku wobec innych ludzi oraz umiejętność zwyciężania zła dobrem stanowiły ważne cele programu odrodzenia moralnego.
Lubelska, a jednocześnie ogólnopolska konferencja ma za zadanie popularyzować dorobek Prymasa Tysiąclecia. Na jej jednodniowy, ale niezwykle bogaty program złożą się dwie bardzo rozbudowane sesje naukowe oraz dyskusja panelowa. Weźmie w nich udział około trzydziestu prelegentów. Większość to naukowcy z dużym dorobkiem.
Jednak pierwszym punktem całodziennej konferencji będzie poranna msza św. Eucharystia o godz. 8 w kościele akademickim KUL zostanie odprawiona w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
Pierwsza sesja potrwa między 9.15-11.20 i została zatytułowana: „Duchowe dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia poznawać.” Wezmą w niej m.in. ks. prof. Stanisław Wilk, były rektor KUL; dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. Ignacjanum; ks. prof. Stanisław Kowalczyk, KUL. O kardynale Wyszyńskim będzie m.in. mowa jako o biskupie lubelskim, jako o niezwyciężonym obrońcy Kościoła i świadku Ewangelii. Będzie też mowa
o „Roli filozofii w kulturze w ujęciu Kardynała Stefana Wyszyńskiego” oraz o „Personalizmie społeczno-aksjologicznym Kardynała Stefana Wyszyńskiego”.
Druga sesja odbędzie się w dwóch częściach: w godzinach 11.50 – 14.10 oraz od 15.10 do 16 i zatytułowana została „Prymasa dziedzictwo przyjąć i pomnożyć”. Oprócz naukowców z KUL wezmą w niej udział przedstawiciele Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, ks. prof. Janusz Mastalski i ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk; Uniwersytetu Jagiellońskiego – prof. Janina Kostkiewicz, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – dr hab. Tadeusz Sakowicz, Państwowej Szkoła Wyższej w Białej Podlasce – prof. Eugeniusz Wilkowski. Tematykę sesji wyznaczą zagadnienia: „miłość jako zasada etyczno-społeczna”, „ponadczasowe przesłanie Prymasa do nauczycieli”, „prekursor katolickiej nauki społecznej”, „wychowanie społeczeństwa polskiego”, „rodzina w nauczaniu kardynała”, czy „wychowanie młodzieży w posłudze kardynała” oraz „specyfika myśli historycznej prymasa”.
O godz. 16 przewidziano minirecital fortepianowy w wykonaniu Joanny Gronkowskiej.
Krótko po muzycznej przerwie nastąpi ponad godzinna (16.30 –17.40) dyskusja panelowa, którą poprowadzi prof. Karol Klauza z KUL. Zatytułowana „Motywy i formy pamięci osoby i dzieła Prymasa Tysiąclecia”, składać się z krótkich wypowiedzi na temat różnych sposobów upamiętniania Stefana kardynała Wyszyńskiego oraz jego dzieł. Zakończy się ok. godz. 17.40 podsumowaniem konferencji wygłoszonym przez dr hab. Alinę Rynio, prof. KUL.
Konferencji towarzyszyć będzie wystawa „Rodzina Bogiem silna” (atrium Collegium Jana Pawła II), sesja plakatowa (atrium Collegium Jana Pawła II), wystawa publikacji poświęconych Prymasowi Tysiąclecia.
Organizatorami konferencji jest Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Lublinie. Patronatem honorowym objęli ją: metropolita lubelski abp prof. dr hab. Stanisław Budzik, wielki kanclerz KUL, ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, rektor KUL oraz dr hab. Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski, a patronatem medialnym – konferencję objął tygodnik „Nowy Tydzień”.
Czytelnicy zainteresowani dodatkowymi szczegółami znajdą je na stronie www.lubelski.civitaschristiana.pl lub na Facebooku.
Monika Skarżyńska