Potrzebna przepompownia deszczówki

Po deszczu woda zalewa posesje nr 3 i 5 przy ul. Farmaceutycznej. Radna Monika Orzechowska interpeluje o odwodnienie terenu przy tej ulicy.


– Nie wydaje się możliwe bezinwestycyjne rozwiązanie tego problemu – zauważa Monika Orzechowska (klub radnych prezydenta Żuka). Radna proponuje wybudowanie odwodnienia na wjeździe z ul. Śnieżyńskiego na parking przy ul. Farmaceutycznej, zabezpieczenie wyjazdów z posesji nr 3 i 5 przez zbudowanie w tym miejscu odwodnienia liniowego i wybudowanie zbiornika z przepompownią wód deszczowych.

Zastępca prezydenta ds. inwestycji i rozwoju Artur Szymczyk informuje, że w tej okolicy możliwe są póki co tylko działania doraźne, powstrzymujące napływające wody opadowe z terenu skrzyżowania ulic Farmaceutycznej i Śnieżyńskiego – czyli regulacja i podwyższenie nawierzchni chodnika i zjazdów przy posesji Farmaceutyczna nr 3 i 5.

Większe prace mogą być wykonane, gdy rozstrzygną się procedury odwoławcze nakazujące miastu Lublin wykonanie na działce 101/2 (obecnie jest tam parking) urządzeń zabezpieczających przed wystąpieniem szkód na działkach sąsiednich. (EM.K.)