Potrzebny psycholog

Montaż urządzeń uzdatniających wodę i przetarg na pierwszą część modernizacji oczyszczalni ścieków to zadania do realizacji w gminie Żmudź jeszcze na ten rok. To jedne z tematów poruszanych na ostatniej sesji obok porad psychologa, potrzebnych wielu mieszkańcom gminy,

15 października podczas sesji Edyta Niezgoda, wójt gminy Żmudź poinformowała, że realizacja tegorocznych inwestycji drogowych dobiegła końca. Na finiszu są też formalności związane z montażem urządzeń uzdatniania wody na ujęciu w Wólce Leszczańskiej. Żmudzcy urzędnicy mają nadzieję, że przedsięwzięcie to zostanie wykonane do końca roku.

Jeszcze w tym roku ma być też ogłoszony przetarg na część szacowanego na 5 mln zł zadania. Chodzi o przebudowę oczyszczalni ścieków. Dokumentacja projektowa jest gotowa. Przedsięwzięcie będzie realizowane etapami, a rozpocznie się od modernizacji przepompowni.

Gmina dostała na to zadanie 800 tys. zł dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z puli przeznaczonej dla gmin popeegerowskich. Jeden z sołtysów pytał o inne wsparcie przeznaczone dla dzieci z tzw. rodzin pegeerowskich. To część programu „Granty PPGR”, w ramach którego z udzielonego gminie Żmudź grantu uprawnionym osobom zostaną zakupione komputery lub laptopy wraz z oprogramowaniem o wartości do 3,5 tys. zł.

Aby otrzymać sprzęt należy spełniać określone warunki i złożyć w urzędzie gminy stosowne dokumenty do 22 października br. Mieszkańcy gminy Żmudź będą mogli też skorzystać z innego wsparcia – porad psychologa i w tym celu żmudzcy urzędnicy podpisują umowę ze specjalistą. Ma on pomóc tym, którzy borykają się z problemami emocjonalnymi czy uzależnieniami. Oprócz zmian budżetowych radni przyjęli też kilka uchwał dotyczących przedłużenia umów dzierżawy. Wnioski i zapytania sołtysów oraz radnych dotyczyły w większości potrzebnego na drogi kruszywa. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here