Powiat wie, co chce

Remont warsztatów przy Zespole Szkół nr 1 w Krasnymstawie oraz budynków Domu Pomocy Społecznej w Bończy, to inwestycje jakie powiat krasnostawski planuje zgłosić do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Na ostatnim posiedzeniu Zarząd Powiatu Krasnostawskiego wybrał projekty, o których dofinansowanie będzie ubiegał się w najbliższym naborze Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Powiat chce zgłosić do programu dwie inwestycje: roboty budowlane na budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie oraz na budynku Domu Pomocy Społecznej w Bończy w gminie Kraśniczyn. Jednocześnie zarząd odrzucił prośbę DPS w Krasnymstawie o uwzględnienie w programie potrzeby przeprowadzenia pilnych prac pielęgnacyjnych drzewostanu w Zespole Parkowym w Bzowcu w gminie Żółkiewka, gdzie mieści się jedna z filii Domu.

– Dofinansowanie w ramach tego programu może być przeznaczone tylko na realizację zadań inwestycyjnych – uzasadnia zarząd powiatu.

Jednocześnie, mając na uwadze bezpieczeństwo pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Bzowcu oraz sąsiadów jednostki, zobowiązano dyrektora DPS w Krasnymstawie do „podjęcia stosownych działań w celu wyeliminowania zagrożenia, jaki stwarza drzewostan.(kg, fot. PCPR Krasnystaw)