Powiatowe dróg budowanie

Remont drogi w gminie Urszulin (odcinek Urszulin - Wereszczyn)

Powiat włodawski realizuje kilka ważnych inwestycji infrastrukturalnych. Rewelacji nie ma, ale cieszy każdy kilometr wyremontowanych dróg.

Remont ulicy Korolowskiej we Włodawie

– Nasze starania z pierwszych dwóch lat kadencji przynoszą owoce. Ten rok zaczynami czterema inwestycjami drogowymi, długo oczekiwanymi przez mieszkańców. I to nie koniec, bo w przyszłym roku będziemy kontynuować modernizację dróg. Mam świadomość, że zaniedbania na tej płaszczyźnie są ogromne, dlatego musimy korzystać z każdej okazji, by poprawiać stan naszej infrastruktury drogowej. Bo jak się ma rozwijać nasz powiat, w jaki sposób mają przybyć do nas inwestorzy, jeżeli nasze drogi będą w złym stanie technicznym? – mówi starosta włodawski Andrzej Romańczuk.
Z początkiem wiosny ruszyły prace na trzech odcinkach dróg, współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 1850 m na drodze Urszulin – Wereszczyn, 680 m na drodze Hanna – Janówka, 2230 m na drodze Uhrusk – Łukówek. Ponadto z rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej współfinansowana jest kolejna uruchomiona inwestycja, a mianowicie generalna przebudowa ul. Tysiąclecia i Korolowska we Włodawie (800 m). Już niebawem na tych odcinkach pojawią się nie tylko nowe nakładki asfaltowe, zwiększające nośność dróg, ale również towarzysząca im infrastruktura, czyli chodniki, ścieżka rowerowa, utwardzone zjazdy.
– Droga z Urszulina do Wereszczyna była w katastrofalnym stanie. Nie dość, że jezdnia była zlepkiem łat, to była ona bardzo nierówna i nawet przy niewielkiej prędkości mocno kołysało. W sąsiedztwie tej drogi prowadzono w ubiegłych latach aż trzy postępowania scaleniowe, w ramach których władze powiatu wykonały nowe drogi gminne. Nasza inwestycja jest więc spoiwem wcześniejszych inwestycji, taką – można powiedzieć – kropką nad „i” rewitalizacji tej części miejscowości – mówi wicestarosta Adam Panasiuk.
Plan Rozwoju Sieci Dróg w Powiecie Włodawskim na lata 2016-2020 przewiduje, że do 2020 roku zmodernizowanych zostanie 54 km dróg (na 375 km łącznej długości dróg w powiecie, w tym 281 km z nawierzchnią asfaltową) i całkiem prawdopodobne, że założenia zostaną urzeczywistnione.
– W przyszłym roku będziemy mieli dwie inwestycje drogowe, współfinansowane z RPO. Czekamy też na rozstrzygnięcia z konkursu Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina i czekamy na coroczne rządowe „schetynówki” i nabór uzupełniający z PROW – wylicza Wiesława Kadrow, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie.
Władze powiatu w miarę możliwości dbają też o stan dróg gminnych. W ramach programu scaleń gruntów w latach 2019-2020 w Kulczynie, Kolonii Kulczyn, Bytyń i Wola Uhruska wybuduje się 21 km dróg, a 32 km zostanie przebudowanych. (pk)