Powiatówka – prawie jak obwodnica!

W czwartek 8 lipca w Uhrze miało miejsce oficjalne oddanie do użytku największej inwestycji drogowej realizowanej w porozumieniu przez Powiat Chełmski, Gminę Chełm i Gminę Rejowiec.

Droga powiatowa stanowiąca łącznik między drogami wojewódzkimi 812 i 843 daje dzisiaj mieszkańcom obu gmin komfortowe połączenie, co znacznie skraca czas podróży jak i poprawia bezpieczeństwo jazdy. 16,5-kilometrowy odcinek powstał przy 75-procentowym dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych, które wyniosło 7 889 341,00 zł, cała inwestycja pochłonęła 10 519 121,73 zł. Gminy Chełm i Rejowiec pokryły pozostałą część wydatków. Odcinek wyremontowanej drogi, który znajduje się na terenie gminy Chełm to niemal 12 km, a na ponad 4 km odcinku przebiegającym przez Uher i Zagrodę do Nowych Depułtycz mieszkańcy mają do dyspozycji ciąg pieszo rowerowy. To rozwiązanie ma szczególne znaczenie ze względu na działającą w Uhrze szkołę podstawową, daje również dzięki zrealizowanej m.in. ścieżce rowerowej od Pokrówki do Depułtycz możliwość bezpiecznego poruszania się po najważniejszych szlakach rowerowych gminy, w tym Green Velo – z niemal całkowitym pominięciem dróg publicznych.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Senator RP Józef Zając, Anna Pańczyk – reprezentująca Posła do Parlamentu Europejskiego Beatę Mazurek, Starosta Chełmski Piotr Deniszczuk, Wicestarosta Jerzy Kwiatkowski, Wójt Gminy Chełm Wiesław Kociuba, Burmistrz Rejowca Tadeusz Górski, ks. Marian Pasieka proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Nowych Depułtyczach, Przewodniczący Rady Powiatu w Chełmie Jarosław Walczuk, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Uhrze Anna Cichosz – reprezentująca lokalną społeczność. W uroczystości uczestniczyli również: członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed, radni powiatowi i gminni, którzy w szczególny sposób zabiegali o realizację inwestycji: Andrzej Derlak – radny powiatowy, Zbigniew Smolira – radny gminny, Artur Kubacki – Przewodniczący Rady Gminy Chełm, sołtysi i rady sołeckie.

Przebieg procesu projektowania drogi – który wykonała Gmina Chełm – w ścisłej współpracy z zastępcą Dyrektora Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Chełmie – Dianą Kasjan nadzorował z-ca Wójta Gminy Chełm Lucjan Piotrowski

Dzięki zrealizowanej inwestycji poprawił się nie tylko komfort i bezpieczeństwo podróży, ale wpłynie to również na rozwój kilku miejscowości, bo lepsza droga oznacza większe zainteresowanie potencjalnych nabywców nieruchomości. Stan ten poprawią również realizowane w tej części gminy prace scaleniowe i wybudowane nowe drogi, jak również kilka nowych odcinków wybudowanych tam dróg gminnych – mówi wójt Gminy Chełm Wiesław Kociuba.

Przebudowana droga powiatowa to największa inwestycja drogowa minionych lat, ale oprócz tego zadania, sukcesywnie są prowadzone remonty i budowy nowych. A w planach jest kolejna ważna dla mieszkańców droga łącząca Żółtańce i Adamów – Kolonie. Powodzenie tak dużych inwestycji jak oddana droga powiatowa możliwe jest tylko przy dobrej współpracy samorządów – a ta w przypadku Gmin Chełm i Rejowiec należy wręcz do wzorowych – mówi starosta chełmski Piotr Deniszczuk. (red)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here