Jak powiązać naukowców z biznesem?

2 marca br. odbyła się pierwsza edycja Forum Studenci – Nauka – Gospodarka. Przedsiębiorcy z naszego regionu, naukowcy i studenci dyskutowali o korzyściach i barierach dalszej współpracy.
– Coraz częściej słyszymy, że współpraca uczelni z biznesem oznacza sukces. Mechanizm ten zadziała skutecznie pod warunkiem zaistnienia naturalnego partnerstwa, obustronnie korzystnego, między sferą nauki a gospodarką – mówi Damian Majewski, przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Lubelskiej. – Naszym celem jest zaprezentowanie możliwości współpracy przedstawicieli kadry naukowej, studentów i absolwentów uczelni oraz przedsiębiorców oferujących najnowsze rozwiązania i narzędzia do wspomagania prac inżynierskich. Widzimy potrzebę wymiany doświadczeń na temat efektywnych metod i narzędzi kształtowania naszych relacji. Zależy nam również na osiąganiu obopólnych korzyści i lepszego zaspokojenia potrzeb rynku.
Studenci przedstawili swoją opinię na temat rynku pracy oraz wymagań stawianych przez pracodawców absolwentom uczelni. Szczególny nacisk położony został na kwestie związane z odbywaniem praktyk i staży w zawodach najbardziej pożądanych wśród przedsiębiorców.
Uczestnicy Forum debatowali też nad problematyką legalności oprogramowania w przestrzeniach edukacji i technologii, stosowanie systemu NX wśród studentów Politechniki, poznali również możliwości badawcze i dydaktyczne Laboratorium Czujników Inteligentnych i Systemów Optoelektronicznych. MG