Powitali nowego proboszcza

W kościele pw. Św. Bartłomieja w Łopienniku Nadrzecznym połączono w jedno dwa ważne wydarzenia – odpust parafialny oraz wprowadzenie nowego proboszcza.

Niedzielne uroczystości rozpoczęły się od procesyjnego wejścia do kościoła oraz wprowadzenia nowego proboszcza ks. Sławomira Mazurka przez dziekana Dekanatu Krasnystaw – Zachód ks. Romana Skowrona. Nowego proboszcza powitali oficjalnie: wójt gminy Łopiennik Górny Artura Sawa, dyrektor SP w Łopienniku Nadrzecznym Elżbieta Sawa, przedstawiciele Rady Parafialnej Jerzy Żuk i Andrzej Małek, a także delegacje z innych miejscowości i parafianie z gminy Łopiennik Górny. Podczas liturgii homilię wygłosił ks. Roman Skowron, a całą mszę odprawiał ksiądz proboszcz Sławomir Mazurek.

Kim jest nowy proboszcz parafii pw. Św. Bartłomieja w Łopienniku? Święcenia przyjął w 1992 r. Przez lata uczył katechezy w SP w Bukowie Wielkiej (gmina Sawin), ostatnio był też proboszczem tamtejszej parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Na stanowisku proboszcza parafii w Łopienniku ks. Mazurek zastąpił ks. Adama Brzyskiego, który odszedł na emeryturę. (kg)