Powołali Gminny Ośrodek Kultury

Powołanie do życia Gminnego Ośrodka Kultury było najważniejszym punktem czwartkowej sesji rady gminy Urszulin. Nowy twór będzie się mieścił w rozbudowywanym budynku biblioteki, a jego głównym celem będzie nie tylko zaspokajanie kulturalnych potrzeb mieszkańców, ale też stymulowanie rozwoju ekonomicznego gminy.

Spotkanie, mimo dość rozbudowanego planu, trwało niewiele ponad trzy kwadranse. W tym czasie radni podjęli pakiet kilku uchwał. Zaczęli od ustalenia kryteriów przyjęcia dzieci do przedszkoli. Wprowadzeno dodatkowe 4 punkty dla dzieci, które mieszkają w danym obwodzie szkolnym. Chodziło przede wszystkim o równomierne rozłożenie dzieci w każdym z trzech przedszkoli i premiowanie tych rodziców, którzy mieszkają najbliżej danego przedszkola. Następnie dokonano aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej, czyli tej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

– Ten program umożliwił nam pozyskanie dotacji na instalację OZE w naszej gminie – wyjaśniał wójt Tomasz Antoniuk. – Teraz aplikujemy o kolejne środki na solary, fotowoltaikę i kotły na biomasę oraz kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego, a to wymaga aktualizacji tego planu – tłumaczył. Potem radni w jednym punkcie zmienili regulamin porządku i utrzymania czystości na terenie gminy. Prokuratura Rejonowa we Włodawie dopatrzyła się, że zapis dotyczący używania kagańców dla wszystkich wyprowadzanych psów jest zbyt restrykcyjny, więc od czwartku tych środków ostrożności muszą używać jedynie właściciele ras groźnych.

– Utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury w Urszulinie to bardzo ważny i historyczny moment – zaczął uzasadnienie kolejnego punktu Antoniuk. – Prowadzimy bardzo dużo inwestycji na świetlicach. Skończą się one w połowie przyszłego roku. Zaczęliśmy rozbudowę budynku biblioteki w Urszulinie, więc mamy środki i plany, ale brakuje nam struktury, by zapewnić sprawne działanie tego wszystkiego, a przede wszystkim na pozyskiwanie środków na rozwój i bieżące utrzymanie tych jednostek oraz obsługę ruchu turystycznego.

Do tego chcemy organizować zajęcia, warsztaty, projekty itp., które choć w części pozwolą na samofinansowanie się tych instytucji. To żmudny i trudny proces, ale warty podjęcia. Na terenie naszej gminy mamy obecnie jedną jednostkę kulturalną, czyli Gminną Bibliotekę Publiczną, ale ona ma inne cele, przede wszystkim popularyzację czytelnictwa. Natomiast GOK będzie takim motorem napędowym do rozwoju gminy i zaspokajania naszych potrzeb kulturalnych – przekonywał wójt.

Na koniec rada zgodziła się na uchylenie uchwały o dzierżawie działki z budynkiem byłej szkoły w Wereszczynie oraz na zbycie i wydzierżawienie nieruchomości. Przyjęto też zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. (bm)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here