Powstanie Centrum Pomocy Dzieciom

Lublin będzie szóstym miastem w Polsce, w którym znajdzie się Centrum Pomocy Dzieciom. – To ważna inicjatywa, by w tym trudnym czasie, działać na rzecz lepszej przyszłości i ochrony praw dzieci do życia bez przemocy – twierdzą inicjatorzy CPD.


– Podpisanie listu intencyjnego w tej sprawie stanowi krok do stworzenia w Lublinie Centrum Pomocy Dzieciom. To placówka, gdzie pod jednym dachem dzieci, które doświadczyły przemocy i krzywdzenia dostaną kompleksową, specjalistyczną pomoc. Zarówno dzieci, jak ich rodzice mogą liczyć na interdyscyplinarne wsparcie, ochronę ich praw i opiekę psychologiczną. To także realizacja jednego z pierwszych założeń zawartych w planie działań programu Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023 – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca prezydenta Lublina ds. kultury, sportu i partycypacji. Obok niej list intencyjny w sprawie CPD podpisały dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz Aleksandra Kulik, prezeska Fundacji Sempre a Frente.

Sposób działania Centrum będzie oparty na modelu Barnahus. Nazwa ta („dom dzieci”) pochodzi z Islandii, gdzie pierwszy tego typu ośrodek powstał w 1998 roku. Od tego czasu uruchomiono wiele placówek tego typu, głównie w krajach skandynawskich. Kompleksowo wspierają one nie tylko dzieci i młodzież pokrzywdzone przestępstwem, w tym przemocą, lecz także ich niekrzywdzących rodziców czy opiekunów. Centrum pod jednym dachem zapewni wsparcie ze strony psychologów, prawników, lekarzy, pracowników socjalnych i wielu innych specjalistów. W każdej takiej placówce znajdzie się także pokój przyjaznych przesłuchań, stworzony zgodnie z obowiązującymi standardami.

Co daje taka placówka?

– Zapełni lukę w lokalnym systemie wsparcia dzieci po traumie przemocy i ich opiekunów. Lublin dołączy do pięciu miast w Polsce, gdzie działają już takie centra bazujące na modelu sprawdzonym w wielu krajach w Europie i świata. Placówka powstaje w doskonałym partnerstwie stron rozumiejących problem: zaangażowanych władz miasta i działającej w Lublinie Fundacji Sempre a Frente – wskazuje dr Sajkowska.

– Od 11 lat wspieramy dzieci i młodzież w dorastaniu, prowadząc placówki wsparcia, zapewniając pomoc psychologiczną, terapeutyczną i rozwojową dla młodych osób z Lublina i regionu w różnych sytuacjach życiowych – przypomina druga z wymienionych pań, Aleksandra Kulik. Zaznacza, że często sytuacją trudną dla dziecka stanowi pokrzywdzenie przez przestępstwo, przemoc. Statystyki ukazują jak palący jest to problem, wymagający systemowych rozwiązań. Centrum Pomocy Dzieciom zapewnia interdyscyplinarne wsparcie, a dobro dziecka pokrzywdzonego jest nadrzędną wartością, dzięki czemu oferowana przez nie pomoc jest skuteczna. – Cieszy nas niezmiernie, że Miasto Lublin razem z nami zauważyło ten problem i chce wdrażać kompleksowe rozwiązania mające na celu zapewnianie dzieciom specjalistycznego wsparcia – dodaje.

Ważną kwestią w realizacji skutecznego wsparcia i pomocy młodym ludziom jest współpraca CPD z placówkami pomocy społecznej, oświatowymi, ochrony zdrowia, sądownictwem oraz policją. Placówka w Lublinie będzie funkcjonować przy znacznym wparciu i zaangażowaniu władz Lublina i stanie się elementem sieci centrów pomocy dzieciom, które działają na terenie całego kraju. Oferta bezpłatnej pomocy CPD będzie skierowana do wszystkich mieszkańców Lublina. Na razie nie podano daty i miejsca uruchomienia placówki.

Marek Rybołowicz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here