Powszechne spisywanie

W Chełmie i gminach powiatu chełmskiego ruszyły nabory na rachmistrzów do „Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku”. Rekrutacja ankieterów trwała do 9 lutego, a spis będzie przeprowadzany od 1 kwietnia do 30 czerwca br.

Zarówno spis rolny, który trwał w ubiegłym roku, jak i spis ludności i mieszkań, to badania obowiązkowe, realizowane w oparciu o ustawy o spisach. Spisy powszechne dostarczają informacji o tym, ilu jest obywateli, kim są, jak żyją i innych istotnych danych, związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa.

W Chełmie i gminach powiatu chełmskiego, tak, jak w całym kraju, ruszyły nabory na rachmistrzów do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r., który będzie przeprowadzany od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Rekrutacja ankieterów potrwa do 9 lutego.

Warunki, jakie muszą spełniać kandydaci na rachmistrzów to: ukończone 18 lat, co najmniej średnie wykształcenie, nie mogą być skazanymi za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Podobnie jak w przypadku ubiegłorocznego „Powszechnego Spisu Rolnego”, praca rachmistrzów przeprowadzona będzie z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego i użyciem mobilnych terminali do prowadzenia ankiet.

Po złożeniu aplikacji kandydat na rachmistrza będzie musiał odbyć szkolenie przeprowadzane w trybie zdalnym, a potem egzamin realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy oraz najkrótszy czas, w jakim zostanie napisany test, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów.

Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb, w każdej gminie są one różne), a następnie podpiszą umowy zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego z interaktywną aplikacją formularzową.

Tymczasem Chełm zajął II miejsce w Konkursie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu. Za aktywne promowanie idei samospisu w trakcie trwania Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz aktywny udział w zwiększaniu świadomości obywateli o obowiązku spisowym Chełm otrzymał nagrody o łącznej wartości prawie 20 tys. zł: komputery, monitory, tablety oraz niezbędne akcesoria. Z kolei nagroda specjalna trafiła do gminy miejsko-wiejskiej Rejowiec, która była pierwszą w województwie lubelskim, w której spisało się sto procent rolników. (mo)

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here