Jak pozbyć się azbestu

W ostatnich latach mieszkańcy Chełma pozbyli się ponad 11,5 tys. m kw. odpadów azbestowych. Było to możliwe dzięki udziałowi miasta w Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy. W dalszym ciągu działa program miejski, w ramach którego można pozbyć się azbestowego dachu.

W latach 2014-2016 miasto realizowało Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, pod nazwą „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”. Dzięki dofinansowaniu na usuwanie i transport oraz odbiór odpadów azbestowych, w ramach programu, zrealizowano blisko 100 wniosków, a miasto i mieszkańcy pozbyli się ponad 11,5 tys. m kw. odpadów azbestowych.
Kilka dni temu za realizację projektu Chełm otrzymał specjalne podziękowanie od marszałka województwa lubelskiego, Sławomira Sosnowskiego. To jednak nie jedyny program, w ramach którego można bezpłatnie pozbyć się np. eternitowego dachu. Cały czas jest realizowana miejska akcja o podobnych zasadach. Przez kilka ostatnich lat skorzystało z niej już kilkuset właścicieli nieruchomości.
– Z dofinansowania realizowanego przez miasto programu mogą skorzystać właściciele budynków mieszkalnych lub gospodarczych z wyłączeniem budynków wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej – mówi Irena Żółkiewska, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełm. – Warunkiem skorzystania z programu jest również powierzchnia dachu. W praktyce oznacza to, iż koszty do 100 m kw. pokrywa urząd, a jeśli powierzchnia dachu jest większa, różnicę wykonawcy dopłaca wnioskodawca.
Zgodnie z zasadami programu, mieszkańcy do wyboru mają dwa warianty: usunięcie azbestowego pokrycia dachu, transport i utylizację lub tylko transport i utylizację. Wnioski o bezpłatną rozbiórkę, transport i utylizację eternitu można składać przez cały rok w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełm. Wzory wniosków dostępne są również na stronie internetowej chełmskiego magistratu. Cała procedura nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Program przewiduje elastyczność dotyczącą wywozu eternitu. Dogodny dla mieszkańca termin jest ustalany indywidualnie z wyłonionym przez miasto wykonawcą. (ptr)