Pożegnanie maturzystów ZSP nr 2

Społeczność szkolna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krasnymstawie pożegnała tegorocznych maturzystów.

Uroczystość rozpoczął występ Łukasza Mazurka, przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, który również żegnał się tego dnia ze szkołą. Wśród gości był naczelnik wydziału oświaty starostwa powiatowego w Krasnymstawie Sławomir Kamiński. Wśród zaproszonych był również przewodniczący rady rodziców ZSP nr 2 Lucjan Wąsiura. Podsumowaniem czteroletniej pracy abiturientów było wręczenie przez dyrektor szkoły świadectw z wyróżnieniem oraz nagród za wyniki w nauce, pracę na rzecz szkoły i osiągnięcia sportowe. Tytuł Złotego Absolwenta Głowackiego zdobył uczeń klasy IV technik informatyk Patryk Szumiło. (k)