Pożegnanie wychowanków internatu

W internacie przy I LO w Krasnymstawie zorganizowano uroczyste pożegnanie uczniów, którzy w tym roku szkolnym zdają maturę. W spotkaniu wzięła udział Edyta Fidecka, dyrektor I LO oraz kierownik internatu Iwona Malessa. (k)