Pożegnanie z gimnazjami

Lubelscy uczniowie już wiedzą, gdzie będą się uczyć od września

Lublin jest jednym z pierwszych miast w Polsce, które podjęło już uchwałę dotyczącą nowej sieci szkół. Na sesji w ubiegły czwartek radni przyjęli ją niemal bezdyskusyjnie. Prace nad projektem nowej siatki szkół trwały od listopada ubiegłego roku.
Uchwała z ostatniej sesji była w zasadzie tylko formalnością, bo na poprzedniej, lutowej sesji, po burzliwej dyskusji radnych została już wstępnie zaakceptowana. – Na poprzedniej sesji, która odbyła się w lutym, Rada Miasta Lublin podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Zgodnie z zapisami uchwała ta została przekazana do opinii do lubelskiego kuratora oświaty oraz do związków zawodowych – wyjaśnia Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin.

Projekt uzyskał niezbędną do dalszej drogi prawnej pozytywną opinię Kuratorium Oświaty i związków zawodowych (Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”, Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lublinie oraz Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych w Lublinie). Nowa sieć szkół uwzględniła również wniosek dyrektora i nauczycieli Gimnazjum nr 9, dotyczący rozpoczęcia działalności przez XXIX Liceum Ogólnokształcące, powstałe z przekształcenia tego gimnazjum z dniem 1 września br. – Dla nas to dzisiejsze głosowanie jest przypieczętowaniem dotychczasowych starań. Nasi uczniowie nadal deklarują chęć kontynuowania nauki w murach naszej szkoły. Wszystko powoli zbliża się do normy, a szkoła spokojnie przygotowuje do dni otwartych jako liceum – mówi Małgorzata Tylus, przewodnicząca rady rodziców Gimnazjum nr 9.

Gimnazja w przyszłości

5 gimnazjów zostanie wygaszonych, 11 – przekształconych w szkoły podstawowe, 3 włączone do podstawówek, 4 zostanie liceami.
Do 2019 w Lublinie wygaszonych ma być pięć gimnazjów, jedno samodzielne (Gimnazjum nr 2 przy ulicy Lwowskiej) oraz pozostałe cztery, które funkcjonują w Zespołach Szkół (Gimnazjum nr 4 z ZS nr 6 przy ul. Diamentowej, Gimnazjum nr 6 z ZSO nr 4 przy ul. Kazimierza Tumidajskiego, Gimnazjum nr 27 z ZS nr 12 przy ul. Sławinkowskiej i jedno Gimnazjum dla Dorosłych z ZS nr 6 przy ulicy Diamentowej). Dziesięć szkół gimnazjalnych zostanie przekształconych – osiem stanie się ośmioletnimi szkołami podstawowymi (będą to gimnazja nr 1, 5, 7, 14, 15, 16, 18 i 19), a dwa zostaną przekształcone w licea ogólnokształcące (gimnazja nr: 9 i 10). Trzy gimnazja zostaną włączone do ośmioletniej szkoły podstawowej (gimnazja nr 3, 11 i 17). Kolejnych pięć gimnazjów funkcjonujących w zespołach szkół zostanie z mocy prawa przekształconych w szkoły podstawowe. Są to gimnazja działające obecnie w zespołach szkół ze szkołą podstawową (gimnazja nr 24, 25 i 26). Zmiana nastąpi tu z dniem 1 września br. roku. Dwa gimnazja, które w tym momencie działają w zespołach szkół z liceum ogólnokształcącym, na swoje przekształcenie poczekają do 2019 roku (dotyczy to Gimnazjum nr 8 z ulicy Biedronki i Gimnazjum nr 12 z ulicy Farbiarskiej) Za trzy lata do szkół wejdzie podwójny rocznik (absolwenci gimnazjów i nowej ośmioklasowej podstawówki) i tym samym wzrośnie zapotrzebowanie na miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych – wtedy oba te lubelskie gimnazja staną się czteroletnimi liceami. W Lublinie dotychczas funkcjonowały 23 gimnazja. Po zmianach sieć szkół podstawowych zwiększy się do 43 placówek. Za uchwałą o nowej sieci szkól zagłosowało 22 radnych, 6 wstrzymało się od głosu. Emilia Kalwińska