Poznajcie Liderów!

W Restauracji Zamkowej w Krasnymstawie zorganizowano dwudzieste Forum Gospodarcze, podczas którego wręczono Krasnostawskie Laury Gospodarcze, nagrody Lider Powiatu Krasnostawskiego 2022 oraz wyróżnienia w konkursie Aktywny Młody Przedsiębiorca.

Przybyłych gości, w tym m.in. senatora Józefa Zająca, prorektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie Beatę Fałdę, dyrektora Biura Poselskiego Teresy Hałas Mirosława Księżuka, a także przedstawicieli urzędu marszałkowskiego w Lublinie, starostwa powiatowego w Krasnymstawie, miasta Krasnystaw, gmin powiatu krasnostawskiego, organizacji pozarządowych i lokalnych przedsiębiorców przywitała Dorota Sawa, prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw Plus”, organizatora wydarzenia.
– Tegoroczne forum poświęcone było niezwykle ważnym tematom z zakresu przedsiębiorczości – podkreśla Dorota Sawa.

– Głównymi poruszanymi zagadnieniami były: inicjatywy w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru objętego działalnością naszego stowarzyszenia oraz pytanie dokąd zmierza gospodarka – dodaje.

Po dyskusji starosta krasnostawski Andrzej Leńczuk wręczył Krasnostawskie Laury Gospodarcze. Otrzymali je: firma Brunpol w Krupem, Zakład Budownictwa i Energetycznej Obsługi Ludności ZBEOL w Tuligłowach oraz firma WOJTAL z Siennicy Nadolnej. Jak co roku, stowarzyszenie „Krasnystaw Plus” przyznało też wyróżnienia dla Aktywnego Młodego Przedsiębiorcy 2022, a także w ramach konkursu Lider Powiatu Krasnostawskiego 2022. W konkursie Aktywny Młody Przedsiębiorca, za kreatywność i efektywność w rozwoju swojej firmy, nagrodę otrzymały: Joanna Kołtun – prowadząca „Krasno Klinikę Urody” w Krasnymstawie oraz Karolina Wiórko i Szymon Jasiona, właściciele PAK.IN, za produkcję wysokiej jakości wyrobów kaletniczych: toreb, plecaków, saszetek, kosmetyczek, a także akcesoriów biurowych i akcesoriów dla psa. W Krasnymstawie posiadają oni studio projektowe i niewielką szwalnię.

Wyróżnienie w konkursie „Lider/Liderka Powiatu Krasnostawskiego 2022” otrzymała Beata Sagan – społecznik, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich „Razem Lepiej” w Ksawerówce (gmina Fajsławice), która integruje i wspiera społeczność lokalną, promuje produkty i wyroby w licznych konkursach rękodzielniczych i kulinarnych związanych z kultywowaniem tradycji polskiej wsi. W imieniu zarządu LGD „Krasnystaw Plus”, wyróżnienia wręczyli prezes Dorota Sawa, wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik, prof. Józef Zając i starosta Andrzej Leńczuk. (kg)