Pozostaną w naszej pamięci

W minionym roku pożegnaliśmy wielu zasłużonych działaczy, sportowców, polityków i naukowców z Lublina i Świdnika. Jednych znaliśmy osobiście, innych pamiętamy z pierwszych stron gazet. Wszyscy będą ważni dla Lublina i Lubelszczyzny.

Listopad 2015

5 listopada w wieku 93 lat zmarł Stanisław Trębacz. Był wieloletnim pracownikiem świdnickiego PZL. Zaczynał od pracy przy samolocie MiG 15. Znany konstruktor, technolog i specjalista do spraw rozwoju. miał na swoim koncie kilkadziesiąt patentów.

Styczeń 2016

Prof. dr. hab. inż. Janusz Ozonek (zm. 20. 01. 2016 r.), dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej, wybitny naukowiec w dziedzinie procesów utleniania chemicznego, zastosowania ozonu i plazmy niskotemperaturowej w inżynierii środowiska.

Luty 2016

Prof. Ryszard Bender (zm. 27.02.2016 r.) znakomity historyk, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, autor wielu publikacji poświęconych historii Polski, bezpartyjny poseł na Sejm PRL VII i IX kadencji, senator RP II,VI i VII kadencji, sędzia Trybunału Stanu, przewodniczący KRRiT, działacz katolicki zaangażowany w działalność wielu instytucji.

Marzec 2016

Jerzy Jędrzejek, znany lubelski dziennikarz, zmarł 21 marca 2016 r. w wieku 75 lat po długiej chorobie. Do końca życia aktywny zawodowo, pełen optymizmu. Ostatnio przez ok. 10 lat pracował w redakcji „Naszego Miasta Lublin”, wcześniej w Radiu Podlasie. Współpracował z pismami medycznymi i regionalnymi. Człowiek niezwykle życzliwy, przyjacielski, pomocny.
Andrzej Szałach (zm. 30.03.2016 r.) Honorowy Przewodniczący Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych. Współzałożyciel Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, wieloletni członek jego Zarządu. W latach 2008-2012 Przewodniczącym Zarządu PFON.

Kwiecień 2016

5 kwietnia wieku 66 lat zmarła prof. Zyta Gilowska, wicepremier i minister finansów w dwóch rządach, autorka setek publikacji naukowych. Swoją karierę polityczną rozpoczynała jako radna miejska w Świdniku. W 2001 roku po raz pierwszy uzyskała mandat poselski. Była ministrem w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Przez trzy lata zasiadała również w Radzie Polityki Pieniężnej. Pogrzeb wicepremier ze Świdnika odbył się 11 kwietnia. Na uroczystości przyjechali m.in.: prezydent Andrzej Duda, premier Beata Szydło i szef PiS Jarosław Kaczyński. Prof. Zyta Gilowska została pośmiertnie odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Została pochowana na cmentarzu komunalnym w Świdniku.
7 kwietnia zmarł Andrzej Borys, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80”. Z działalnością związkową miał do czynienia od dawna. Znalazł się w składzie Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” przy WSK Świdnik. Przez kolejne lata dał się poznać jako twardy negocjator i obrońca praw pracowniczych. Po prywatyzacji PZL swojej działalności nie zaprzestał, stanął na czele strajku w obronie pracowników. W ostatnim czasie walczył o unieważnienie przetargu na śmigłowce. Miał 56 lat.

Maj 2016

Michał Zieliński (zm. 02.05.2016 r.), wieloletni nauczyciel akademicki na Wydziale Ekonomicznym UMCS, dziennikarz i publicysta ekonomiczny, znawca problematyki gospodarczej. W 1980 roku tworzył uczelniany komitet założycielski „Solidarności”, a później działał w komisji zakładowej. Przez wiele lat był związany z lubelskim oddziałem Telewizji Polskiej. Tworzył i prowadził programy o tematyce ekonomicznej, historycznej i politycznej

Czerwiec 2016

Wojciech Krakowski (zm. 20.06.2016 r.). Od 1998 r. sprawował funkcję Radnego Rady Miasta Lublin z okręgu wyborczego Czechów, Sławin, Sławinek. Był wiceprzewodniczącym Zarządu Powiatu Platformy Obywatelskiej w Lublinie oraz Przewodniczącym klubu PO w Radzie Miasta Lublin. Był członkiem zarządu Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „MISERICORDIA” i prezesem firmy „VENTA” Sp. z o.o.
Prof. Zdzisław Cackowski (zm. 21.06.2016 r.), rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w latach 1987-1990. Współtwórca środowiska filozoficznego na UMCS. Dyrektor Instytutu Filozofii, pracownik Wydziału Filozofii i Socjologii, nauczyciel wielu pokoleń studentów.
Maria Świtaj zmarła 14 czerwca w wieku 93 lat. Jedna z pierwszych świdnickich nauczycielek. Przyjechała do Świdnika w 1956 roku z Połuszowic. Przez lata pracowała w Szkole Podstawowej nr 2, gdzie uczyła matematyki.

Lipiec 2016

Artur Walasek (ur. w 1971 zm. 08.07. 2016 r.), wicemarszałek Województwa Lubelskiego. Swoją drogę zawodową rozpoczął od stanowiska referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Wojewódzkim w Siedlcach. Następnie trafił do Oddziału Oświaty Rolniczej w Wydziale Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. W 1999 roku w związku z reformą samorządową i przekazaniem nadzoru nad szkołami powiatom, został przeniesiony do Starostwa Lubelskiego, gdzie został kierownikiem Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury. W 2001 roku powołano go na stanowisko sekretarza Powiatu Lubelskiego. Od 2005 roku pracował w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie pełnił funkcję dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego. W 2010 roku objął stanowisko Sekretarza Województwa Lubelskiego, a od 2014 r. Wicemarszałka Województwa Lubelskiego.
Prof. Mieczysław Marczuk (zm. 22. 07. 2016 r.). Zasłużony pracownik naukowy UMCS w Lublinie, profesor Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, współzałożyciel i wieloletni prezes Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pasjonat kultury ludowej, wieloletni przewodniczący Polskiej Sekcji Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej.
Prof. dr hab. n. med Alina Dobrzańska (zm. 23.07. 2016 r.). Oddany pediatra. Wybitny naukowiec i wykładowca akademicki. Wieloletni pracownik Akademii Medycznej w Lublinie oraz Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Twórca Katedry Dietetyki SGGW. Oficer AK.
Ks. prof. Marek Zahajkiewicz (zm. 25.07.2016 r.) historyk Kościoła, wieloletni wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. Był członkiem Komisji Episkopatu Polski ds. Sztuki Kościelnej, kierownikiem Katedry Historii Kościoła w Średniowieczu oraz Instytutu Historii Kościoła KUL, a w latach 1985-2006 – dyrektorem Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych.

Sierpień 2016

Prof. dr hab. Teresa Skubalanka (ur. 18.06. 1928 r. zm. 29.08.2016 r.), doktor Honoris Causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Z Uniwersytetem związana zawodowo w latach 1967-2001. W 1974 r. otrzymała stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 1986 roku – profesora zwyczajnego. Od 1970 do 1985 roku pełniła funkcję dyrektora Instytutu Filologii Polskiej i kierownika Zakładu Języka Polskiego UMCS, podnosząc lubelską polonistykę do rangi silnego i liczącego się w kraju ośrodka naukowego. Wypromowała około 250 magistrów i 20 doktorów. Była autorką 11 książek i ponad 150 artykułów. Posłanka na Sejm PRL VI kadencji (1972-1976).
Marek Adamski (zm. 31.08.2016 r.), wieloletni prezes i dyrektor Lubelskiego Domu Technika NOT.
Zbigniew Domina, świdnicki pilot doświadczalny. Zmarł 10 sierpnia. Do Świdnika przyjechał z Zamościa. W 1962 roku rozpoczął pracę w WSK. Startował w rajdach motocyklowych w klubie Avia Świdnik. Dwukrotnie zdobył tytuł mistrza Polski. Od 1982 roku oblatywał nowe śmigłowce. Wielokrotnie brał udział w akcjach gaśniczych w Hiszpanii, na emeryturze latał w TOPR. Jako pilot śmigłowca pracował również w Egipcie i Iranie. Miał 72 lata

Październik 2016

Andrzej Jendrej (zm. 03.10.2016 r.), lubelski żużlowiec związany z Motorem Lublin. Klub reprezentował w latach 1962-69 i 1971-72. Najlepszy w jego wykonaniu był sezon 1968, kiedy drugoligowe rozgrywki zakończył ze średnią biegową 2,53, co było trzecim wynikiem w drużynie. Był też reprezentantem Polski. Karierę sportową zakończył w wieku 34 lat i przez kolejne lata był związany z Motorem jako klubowy mechanik.
Ks. prof. Tadeusz Zasępa (ur. 23.04.1946 r. zm. 18.10.2016 r.), teolog i medioznawcza. Kierował na KUL-u Referatem Współpracy z Zagranicą i Katedrą Współczesnych Form Przekazu Wiary w Instytucie Teologii Pastoralnej. Założył lubelską edycję tygodnika „Niedziela” oraz Katolickie Radio Lublin, którym kierował w latach 1993-1995. W latach 2008-2014 był rektorem Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku na Słowacji.
(EM.K., KAL)