Jest praca przy wyborach

Krajowe Biuro Wyborcze w Chełmie szuka urzędników wyborczych i kusi wynagrodzeniem nawet 4 400 zł miesięcznie, rozliczanym proporcjonalnie do czasu wykonywanej pracy. Na terenie swojego działania, czyli w mieście i powiatach: chełmskim, krasnostawskim oraz włodawskim potrzebuje ponad 70 osób.

Termin przyjmowania kandydatów minie w czwartek 15 marca br. Wszyscy chętni powinni legitymować się wyższym wykształceniem i nie mogą być kandydatami w wyborach w okręgu, w składzie którego znajduje się gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego. Będą odrzucane oferty od osób, które są pełnomocnikiem wyborczym, finansowym, mężem zaufania czy też członkiem komisji wyborczej. Mało tego, kandydaci nie mogą wykonywać funkcji urzędnika wyborczego w gminie, na terenie której pracują, ani też należeć do partii politycznej, bądź prowadzić działalność publiczną niepozwalającą pogodzić jej z pełnioną funkcją. Osoby ubiegające się o pracę urzędnika wyborczego nie mogą być również skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwa skarbowe. Muszą z kolei być pracownikami urzędów obsługujących administrację rządową, samorządową, lub jednostki im podległe, ewentualnie przez nie nadzorowane.
Urzędników wyborczych powołuje szef Krajowego Biura Wyborczego na 6 lat. – Urzędnicy wykonują swoje zadania od dnia zarządzenia właściwych wyborów do dnia rozstrzygnięcia protestów wyborczych oraz w innych sytuacjach, gdy jest to konieczne – mówi Marta Krasa-Burak, dyrektor chełmskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
Urzędnikom wyborczym przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne do czasu realizacji powierzonych zadań. Maksymalna miesięczna płaca to około 4 400 zł brutto. – Pracodawca ma obowiązek oddelegować pracownika do wykonywania zadań urzędnika wyborczego. Tak stanowi prawo – podkreśla M. Krasa-Burak.
Na terenie swojego działania chełmska delegatura Krajowego Biura Wyborczego zatrudni ponad 70 urzędników wyborczych. Najwięcej w Chełmie – pięciu. W Krasnymstawie i Włodawie – po trzech, a w pozostałych gminach powiatów chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego – po dwóch. Więcej informacji można uzyskać w Krajowym Biurze Wyborczym, mieszczącym się w gmachu przy pl. Niepodległości 1, na trzecim piętrze (pokój 324, lub 288). (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here