Pracodawcy podziękowali marszałkowi

O wsparcie finansowe w postaci zaliczek na realizację projektów badawczych lubelscy przedsiębiorcy zabiegali jeszcze w ubiegłym roku. Po spotkaniach i rozmowach z marszałkiem Sławomirem Sosnowskim wprowadzone zostały rozwiązania, które otworzyły wielu firmom drogę do unijnych funduszy.
9 marca br., przedstawiciele Lubelskiego Forum Pracodawców w Lublinie: Zbigniew Michalak, prezes Zarządu LFP i Tomasz Fulara, członek Zarządu LFP, podziękowali marszałkowi Sławomirowi Sosnowskiemu za pomoc i wsparcie lokalnej przedsiębiorczości.
Dzięki decyzjom samorządu województwa w ramach RPO LW wprowadzony został mechanizm ubiegania się o zaliczki m.in. na prowadzenie badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz budowę i wyposażanie laboratoriów. – Takie rozwiązanie dało możliwość wystartowania wielu lubelskim firmom w konkursach ogłaszanych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości, szczególnie tym przedsiębiorcom, którzy nie mieli środków finansowych na projekty, a chcieli realizować ciekawe pomysły – mówi Zbigniew Michalak, prezes LFP. I dodaje: – Takie podejście do problemów w biznesie tworzy dobry klimat do współpracy miedzy samorządem a lokalnymi przedsiębiorcami i sprzyja rozwojowi.
LAWP, która podpisuje umowy bezpośrednio z przedsiębiorcami, wprowadziła też system znaczących uproszczeń dotyczących zasad rozliczania zaliczki i dopasowała go do specyfiki projektów, polegających na prowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych. dam