Pragniemy przyrodniczych enklaw

W ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego nowe krzewy posadzone zostaną również na skwerze przy skrzyżowaniu ulicy Ewangelickiej z Krakowskim Przedmieściem

Znamy już projekty, które trafią w tym roku do realizacji w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Na 26 projektów oraz 3 projekty rezerwowe urząd miasta przeznaczył kwotę 1,7 mln złotych. W sześciu dzielnicach pojawią się nowe skwery a w trzech wykonana zostanie dokumentacja projektowa. Nie zabraknie też licznych nasadzeń przyulicznych.

Wybór zwycięzców nie był łatwy, bo do tegorocznej edycji Zielonego Budżetu 2019 wpłynęły 99 wnioski na łączną kwotę ponad 23 mln zł. Dotyczyły one różnorodnych realizacji, m.in. łąk kwietnych, ogrodów dla pszczół i dzikich zapylaczy, parkletów, rewitalizacji nieużytków, uporządkowania terenów czy ochrony zieleni przed parkującymi samochodami.

– Patrząc na projekty zgłoszone do Zielonego Budżetu co roku podziwiam kreatywność naszych mieszkańców. Dzięki wsparciu merytorycznemu, jakie zaoferowaliśmy, powstały spójne, całościowe projekty, które poprawią estetykę Lublina i będą na co dzień służyć mieszkańcom, – podkreśla Krzysztof Żuk, prezydent Miasta Lublin.

I w tej edycji nie brakowało pomysłowości – zarówno mieszkańcy jaki i rady dzielnic przedstawili nie tylko same pomysły, ale również gotowe koncepcje zagospodarowania zieleni. Dopominano się też np. o większą ilość ekologicznych pojazdów transportu miejskiego. – W tegorocznej edycji Zielonego Budżetu sporo wniosków dotyczyło działań w kierunku poprawy warunków życia drzew w Śródmieściu i na Starym Mieście oraz poprawy estetyki enklaw zieleni, np. rewitalizacja zaułka Hartwigów czy skweru bł. Zawistowskiego.

Zwrócono również uwagę na wąwozy jako miejsca ważne dla lokalnej społeczności, np. wąwóz przy ul. Radzyńskiej czy skrzyżowaniu ul. Zana z ul. Nadbystrzycką. Wybór wniosków nie był więc łatwy. – przyznaje Hanna Pawlikowska, miejski architekt zieleni.

Wybrane projekty podzielono na pięć kategorii: dokumentacja projektowa, skwery, nasadzenia przyuliczne, ochrona zieleni istniejącej oraz inne. Pomysły mieszkańców w tegorocznej edycji Zielonego Budżetu Obywatelskiego ocenił zespół ekspertów składzie: Bartłomiej Kwiatkowski z Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, Ewa Trzaskowska z Katedry Przyrodniczych Podstaw Architektury Krajobrazu KUL, Kamila Boguszewska z Wydziału Architektury, Politechniki Lubelskiej, Margot Dudkiewicz z Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Architektury Krajobrazu UP, Jan Kamiński – członek Rady Kultury Przestrzeni z KUL, Marcin Skrzypek z Forum Kultury Przestrzeni, członek Rady Kultury Przestrzeni oraz Szymon Pietrasiewicz z Centrum Kultury, animator społeczny.

Emilia Kalwińska

Projekty Zielonego Budżetu Obywatelskiego przeznaczone do realizacji w 2019 r.

1. Dokumentacja projektowa: Czechów Południowy: zielony skwer przy ulicy Radzyńskiej. Stare Miasto: „Wiszące ogrody – Pod Akacją”, czyli stworzenie koncepcji zagospodarowania terenu znajdującego się w obrębie Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” przy ul. Grodzkiej 11 oraz projekt koncepcyjny zagospodarowania skweru bł. Antoniego Zawistowskiego (wykonanie nawierzchni, montaż elementów małej architektury oraz nasadzenia roślinne). Bronowice: „Zielony skwer na Bronowicach, mieszkańców Lublina zachwyca” – sporządzenie dokumentacji projektowej dla terenu obecnego skweru rekreacyjno – wypoczynkowego, zlokalizowanego pomiędzy ul. Bronowicką, ul. Firlejowską i rzeką Bystrzycą.

2. Skwery: Felin: skwer dla mieszkańców (utworzenie skweru na części działek miejskich między blokami komunalnymi 30, 32 i 34 przy ulicy Zygmunta Augusta). Głusk: zagospodarowanie drugiej części parku przy ulicy Głuskiej (to kontynuacja projektu zgłoszonego do II edycji Zielonego Budżetu i zakwalifikowanego do sporządzenia dokumentacji projektowej). Kalinowszczyzna: nasadzenie roślin, uporządkowanie terenu oraz montaż nowych obiektów małej architektury przy ul. Lwowskiej 12. Kośminek: przygotowanie całościowej koncepcji zagospodarowania placu oraz realizacja projektu dotycząca skweru znajdującego się przy ul. Dulęby (projekt zakłada doposażenie przy obecnym układzie ścieżek w elementy małej architektury oraz nowe nasadzenia na skwerze znajdującym się przy ul. Dulęby i Dr. Męczenników Majdanka na działce nr 91/1). Rury: prace na skwerze im. H. Sienkiewicza (uzupełnienie skweru znajdującego się przy ul. Juranda o elementy małej architektury, nasadzenia oraz przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych w istniejącym drzewostanie). Dziesiąta: realizacja skwerów kieszonkowych wzdłuż ul. Kunickiego (powstać mają niewielkie skwery, które będą kontynuacją działań z poprzedniej edycji Zielonego Budżetu).

3. Nasadzenie przyuliczne: Kalinowszczyzna: „Zielona Blokada”, czyli wykonanie nasadzeń w pasie drogowym ul. Mełgiewskiej pomiędzy rondem Grafa/Andersa a wiaduktem na Tysiąclecia. Czuby Południowe, Czuby Północne, Węglin Południowy: nasadzenie drzew wzdłuż ul. Jana Pawła II (od skrzyżowania z ul. Gęsią do skrzyżowania z ul. Granitową). Śródmieście: nowe drzewa w śródmieściu Lublina oraz poprawa życia drzew w Śródmieściu (projekt zakłada posadzenie nowych drzew w strefie śródmieścia Lublina, tak by drzewo miało warunki rozwoju na wiele lat oraz zadbanie o poprawę warunków drzew rosnących w centrum miasta). Stare Miasto: nowe drzewa na Starym Mieście (miałyby zostać nasadzone w miejscach, gdzie historycznie występowały i idealnie mają komponować się z otoczeniem). Czechów Południowy, Czechów Północny, Ponikwoda, Sławin, Śródmieście: „Wysadzamy lubelskie ekrany” (obsadzenie pnączami ekranów akustycznych w pasach drogowych przy Al. Solidarności, ul. Zelwerowicza, ul. Poligonowej, ul. Bohaterów Września, ul. Nałęczowskiej, Al. Mazowieckiego, a także na murach oporowych przy ul. Północnej oraz skrzyżowaniu Al. Solidarności z ul. gen. Ducha).

4. Ochrona zieleni istniejącej. Śródmieście: „Skłodowska – krok w stronę natury” oraz projekt „Przywracamy normalność na znanej ulicy, czyli Radziszewskiego bez błota – c.d.” (dalsza renowacja zdewastowanych mis przy drzewach na ul. Radziszewskiego. Projekt jest kontynuacją działań z ubiegłorocznej edycji Zielonego Budżetu). Zemborzyce: rozszerzona ochrona drzew na terenie dawnego zespołu dworsko-parkowego w Zemborzycach na działce 37/34 (zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew oraz poprawa warunków siedliskowych). Śródmieście, Stare Miasto: poprawa wizerunku ul. Zamojskiej (umieszczenie siedzisk i donic z roślinnością kompozycyjnie dostosowanych do już istniejących, a także poprawa warunków siedliskowych drzew na tej ulicy)

5. Inne. Sławin, Szerokie: zagospodarowanie terenu przy pętli na ul. Wojciechowskiej (projekt zakłada stworzenie koncepcji zagospodarowania terenów w pobliżu pętli autobusowej przy ul. Wojciechowskiej w oparciu o partycypację społeczną. Teren będzie służyć mieszkańcom jako dojście z pętli autobusowej w głąb dzielnicy i miejsce aktywnego wypoczynku. Planowane jest zlikwidowanie dzikich zarośli i wykonanie dodatkowych nasadzeń). Projekt Ogólnomiejski: „Lublin nad łąką przysiadł – łąki kwietne, czyli lubiana ozdoba miasta, ale także wsparcie dla pszczół i dzikich zapylaczy”. Projekt Ogólnomiejski: „Ochrona drobnej zieleni i drzew przed niszczeniem przez samochody”. Stare Miasto: rewitalizacja Zaułka Hartwigów w Lublinie (wykonanie w procesie partycypacji koncepcji projektu odnowy Zaułka Hartwigów). Projekt Ogólnomiejski: „Program Estetyka 2019” (zorganizowany zostanie cykl spotkań i warsztatów dla mieszkańców miasta na temat zieleni. Odbędą się prelekcje, warsztaty oraz spacery edukacyjne). Rury: „Wąwóz Pokolenia” (stworzenie w porozumieniu z mieszkańcami koncepcji zagospodarowani terenu wąwozu pomiędzy ul. Zana, ul. Nowomiejską a ul. Nadbystrzycką).

6. Projekty rezerwowe: nasadzenia przy ulicy Zygmunta Augusta, odnowienie skweru międzyosiedlowego na Czechowie i obsadzenie trawami istniejących donic na ul. Świętoduskiej (i Bernardyńskiej).

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here