Prawa przez cały rok

Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie przygotował szereg cennych informacji na temat przepisów dotyczących pracy sezonowej. To część kampanii informacyjnej pod nazwą „Prawa przez cały rok”.

Kampania informacyjna, o której mowa realizowana jest przez Europejski Urząd ds. Pracy (ELA), a włączyła się w nią Państwowa Inspekcja Pracy. Głównym celem kampanii „Prawa przez cały rok” jest podniesienie świadomości wśród pracowników sezonowych na temat ich praw, negatywnego wpływu pracy nierejestrowanej oraz możliwości jej zarejestrowania w calu zapewnienia ochrony prawnej i przejścia z pracy nielegalnej do legalnej. Kampania ma też na celu uczulenie pracodawców na korzyści płynące z pracy rejestrowanej i zwrócenie ich uwagi na obowiązki związane z rejestracją pracowników oraz sankcje w przypadku nielegalnego powierzenia wykonywania pracy. W ramach kampanii inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie przygotowali szereg cennych informacji na temat zagadnień związanych m.in. z zatrudnianiem za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, zatrudnianiem młodocianych do prac sezonowych, ubezpieczeniem osób wykonujących prace sezonowe, a także konsekwencjach powierzania prac sezonowych „na czarno”. Szczegóły na ten temat na stronie internetowej „Nowego Tygodnia”. (opr. mo)