Prawdziwa szansa dla młodych

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie ruszył z rekrutacją do projektu pilotażowego „Szansa dla Młodych” skierowanego do osób, które nie ukończyły jeszcze 30. roku życia, zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy.

– W ramach projektu jest przewidziane bezpłatne, kompleksowe wsparcie na rynku pracy osób młodych, w tym 3-miesięczne staże ze stypendium w kwocie 3200 zł brutto miesięcznie, szkolenia zawodowe oraz możliwość skorzystania z dyżurów doradców: psychologa, prawnika, pracownika pomocy społecznej, dietetyka czy doradcy mieszkaniowego – wyjaśnia Janusz Rzepka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie.

Wsparcia będą udzielać także pracownicy PUP w zakresie doradztwa zawodowego, pomocy w znalezieniu pracy czy odpowiedniej oferty szkoleniowej. – Atrakcyjną formą wsparcia będzie też „test zawodu” płatny po 1000 zł dla uczestnika projektu i pracodawcy, pozwalający młodej osobie na sprawdzenie swoich predyspozycji do wykonywania pracy w danym zawodzie, na wybranym przez siebie stanowisku pracy – podkreśla Janusz Rzepka. – Program przewiduje również premie dla pracodawcy do 2500 zł przez 3-miesięczny okres zatrudnienia uczestnika projektu na umowę o pracę, aby zachęcić firmy do przyjmowania do pracy młodych osób i dawania im szansy zdobycia doświadczenia zawodowego.

Dla co najmniej 50 osób PUP w Krasnymstawie planuje wsparcie w postaci wypłaty bonu „na start” do wysokości 5 000 zł dla każdej. – Bon będzie miał za zadanie zniwelować bariery uniemożliwiające lub utrudniające podjęcie pracy i można go przeznaczyć np. na zakup laptopa, roweru, wizyty u logopedy, stomatologa itp. – tłumaczy dyrektor Rzepka.

Projekt będzie realizowany do końca 2024 roku, a liczba osób jest ograniczona dostępnością funduszy. – Warto z niego skorzystać, zapraszamy do biura projektu przy ul. Piekarskiego 1 w Krasnymstawie – dodaje Rzepka.

Biuro projektu znajduje się w budynku internatu I LO i jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00. Informacje na temat projektu można uzyskać też pod nr tel. 601 694 821 oraz na stronie internetowej www.szansadlamlodych.pupkrasnystaw.pl.

News will be here