Prawie za darmo poznają Polskę

Radny Grzegorz Brodzik na ostatniej sesji Rady Miasta Krasnystaw dociekał, czy miejskie szkoły złożyły wnioski o ministerialne dofinansowanie do szkolnych wycieczek i czy uczniowie klas czwartych dostaną darmowe laptopy. Oficjalnej odpowiedzi na jego interpelację jeszcze nie ma, ale my ustaliliśmy, czego dowie się radny.


Nowy program Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” daje możliwość ubiegania się przez wszystkie szkoły o dofinansowanie szkolnych wycieczek. Trzeba jednak spełnić pewne warunki – m.in. celem wycieczki muszą być miejsca ważne dla historii naszego kraju, które znalazły się na ministerialnej liście. Nabór wniosków trwał do 6 marca. Na ostatniej sesji rady miasta Grzegorz Brodzik dopytywał, czy krasnostawskie szkoły z tego skorzystały.

– Szkolna wycieczka w ramach programu „Poznaj Polskę” może być dofinansowana w kwocie 5 tys. zł na dzień, przy czym zakwaterowanie i wyżywienie uczestnika wycieczki nie może kosztować więcej niż 150 zł za dobę, a dotacja może pokryć maksymalnie 80% kosztów całej wyprawy – przypomniał na wstępie zasady programu radny Brodzik. – Myślę, że to doskonała okazja, aby dzieci z naszych szkół mogły pojechać na wycieczki przy niedużym wkładzie finansowym rodziców. W puli było 50 mln zł i ogólnie obowiązywała zasada „kto pierwszy ten lepszy”. Czy nasze szkoły skorzystały z tej szansy? – dociekał, prosząc o pisemną odpowiedź.

Brodzik przypomniał również, że uczniowie klas czwartych szkół podstawowych mają w tym roku dostać od MEiN bezpłatne laptopy do nauki. Chciał dowiedzieć się, ile urządzeń trafi do krasnostawskich placówek i jaka będzie forma przekazania laptopów uczniom.

Oficjalnej odpowiedzi jeszcze nie otrzymał, ale my ustaliliśmy, jakie informacje przekaże radnemu miasto.

Jak dowiedzieliśmy się od nowego wiceburmistrza Krasnegostawu Lucjana Cichosza, miejskie szkoły złożyły do programu „Poznaj Polskę” siedem wniosków na łączą kwotę 47 099 zł. Jak zapewnił nas Cichosz wszystkie zostały zaakceptowane i szkoły dostaną pieniądze.

Jeśli chodzi o darmowe laptopy od rządu, to w Krasnymstawie dostanie je 173 uczniów – według Ratusza wszyscy, którzy od września będą uczęszczać do klas czwartych szkół podstawowych. – Urządzenia będą miały zainstalowany systemem operacyjny, a do szkół trafią za pośrednictwem samorządów – wyjaśnia wiceburmistrz. – Laptopy mają służyć uczniom do czasu zakończenia nauki w podstawówce. (s)