Prawnicy pomagają za darmo

Lokalne samorządy przypominają, że na terenie powiatu krasnostawskiego świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Punkty bezpłatnych porad znajdują się w Krasnymstawie, Żółkiewce i Łopienniku Nadrzecznym.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem 82 576 52 11 do 13. Kto udziela porad?

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. Ponadto porad będą mogli udzielać doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań, nieodpłatną mediację (dostępną od 2020 r.).

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje z kolei: działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji – w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krasnostawskiego:

Punkt 1 – Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie( ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw), obsługiwane przez adwokatów zrzeszonych w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie oraz radców prawnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 12:00-16:00.

Punkt 2 – Urząd Gminy Żółkiewka (ul. Hetmana Żółkiewskiego 2, Żółkiewka), obsługiwany przez organizację pozarządową: Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego. Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 8:00-12:00.

Punkt 3 – Urząd Gminy w Łopienniku Górnym (Łopiennik Nadrzeczny 3A), obsługiwany przez organizację pozarządową: Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono. Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 8:00-12:00. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here