Prawnicy z Jagiełły

W I LO im St. Staszica w Lublinie odbyły się eliminacje okręgowe dwudziestej pierwszej olimpiady wiedzy o prawie. O awans do centralnego etapu konkursu otarła się Wiktoria Zwarzyńska vel Franczak.

Celem olimpiady jest podniesienie świadomości prawnej młodzieży, kształtowanie postaw szacunku dla prawa oraz propagowanie kultury prawnej, szerzenie wśród uczniów wiedzy z zakresu szeroko pojmowanej problematyki dotyczącej m.in. państwa, prawa, w tym – konstytucyjnego, zasad i procedur demokratycznych, Unii Europejskiej, Praw Człowieka.

I LO w Krasnymstawie w okręgowym etapie olimpiady w Lublinie reprezentowali: Wiktoria Zwarzyńska vel Franczak z klasy III b oraz Dominik Pitucha z II b, przygotowani przez Annę Patejuk. Do etapu centralnego zakwalifikowano ośmiu uczniów z województwa lubelskiego. O olbrzymim pechu może mówić Wiktoria Zwarzyńska vel Franczak, która była dziewiąta. (k)