Premier dał miliony

Rekord! Chełm otrzymał aż 25 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponad dwa razy więcej od Zamościa! Po analizie listy samorządów, którym premier Mateusz Morawiecki przyznał wsparcie, można wywnioskować, że gdyby Jakub Banaszek nie był kojarzony z PiS-em, Chełm najprawdopodobniej podzieliłby los Białej Podlaskiej i Lublina. Oba te miasta, rządzone przez prezydentów związanych z Platformą Obywatelską, dostały… figę z makiem.

To na pewno bardzo dobra wiadomość dla chełmian. Nasze miasto dostało pokaźne rządowe wsparcie, jakiego mogą pozazdrościć inne samorządy o podobnej wielkości, rządzone przez ludzi związanych z Platformą Obywatelską, czy innymi partiami opozycyjnymi. W sumie to aż 25 mln zł na cztery inwestycje.

11 mln zł miasto dostało na udział własny na przebudowę krajowej Dwunastki w granicach administracyjnych miasta. Kolejne 8 mln zł Chełm dostał na termomodernizację czterech budynków szkolnych: SP nr 2, SP nr 5, IV LO oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3. W ramach inwestycji zostaną ocieplone dachy, ściany zewnętrzne, wymienione okna i drzwi oraz instalacje centralnego ogrzewania wraz z montażem absorpcyjnej gazowej pompy ciepła. Z kolei 4 mln zł z otrzymanego wsparcia prezydent Jakub Banaszek planuje przeznaczyć na modernizację i wymianę istniejącego oświetlenia zewnętrznego ulic oraz miejsc publicznych.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz poprawa jakości oświetlenia w mieście. Na słupach oświetleniowych zostaną zamontowane nowe oprawy energooszczędne LED z inteligentnym systemem sterowania oświetleniem. Ostatnie 2 mln zł miasto chce wydać na budowę systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Bieławin 5 i towarzyszącą infrastrukturę w całym mieście, m.in. jest planowany zakup urządzeń technicznych, maszyn oraz specjalistycznego sprzętu.

To już drugie w tym roku wsparcie dla Chełma z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W pierwszym rozdaniu, które miało miejsce w czerwcu przed wyborami prezydenckimi, nasze miasto otrzymało 12 mln zł. Wówczas premier Mateusz Morawiecki pomoc finansową przyznał niemal wszystkim samorządom. Tym razem dostały ją wybrane miasta, gminy i powiaty, w których rządzą przede wszystkim prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, starostowie kojarzeni z Prawem i Sprawiedliwością. Zdecydowana większość samorządów, w których władzę sprawują osoby związane z opozycją, rządowego wsparcia nie dostała.

Dla Chełma jest to duża pomoc, tym bardziej, że nie udało się uzyskać planowanych ma bieżący rok przychodów majątkowych, w kwocie ok. 40 mln zł, ze sprzedaży 100 procent udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Dla porównania Zamość, którym zarządza prezydent związany z PiS, dostał nieco ponad 11 mln zł. Z kolei Biała Podlaska i Lublin, gdzie władzę sprawują prezydenci z Platformy Obywatelskiej, obeszły się smakiem. (s)