Premier nagrodził prymusów

10 grudnia w lubelskim urzędzie wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom prezesa rady ministrów z województwa lubelskiego. Wśród wyróżnionych znalazło się sześć osób z powiatu krasnostawskiego.

Stypendia premiera przyznawane są uczniom szkół średnich, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując najwyższą średnią ocen, a także tym, którzy mogą pochwalić się szczególnymi osiągnięciami, w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Dyplomy z rąk wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka, dyrektora generalnego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Agaty Gruli i Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk odebrało w sumie 230 osób. Każda z nich otrzyma stypendium w wysokości 2580 zł.

Prymusi z powiatu krasnostawskiego to: Katarzyna Dudek z I LO w Krasnymstawie, Maja Czajka z II LO w Krasnymstawie, Klaudia Mazurek z ZSP nr 1 w Krasnymstawie, Estera Sidor z ZSP nr 2 w Krasnymstawie, Agata Jagniątkowska z ZSCKR w Siennicy Różanej oraz Jakub Prażmowski z ZSP w Żółkiewce. (k)