Prezesem być… za 20 tysięcy miesięcznie

Czego się dorobili, ile zarobili, a ile są winni szefowie lubelskich spółek miejskich? Poniżej prezentujemy ich oświadczenia majątkowe za 2015 rok.
Sławomir Matyjaszczyk – prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Ma 4350 zł oszczędności. Jako prezes zarządu uzyskał w roku ubiegłym ponad 247 tys. zł. Ma dwa samochody: Hondę CRV z 2012 roku i Fiata 500 z 2014 roku – współwłasność małżeńska. Spłaca kredyt samochodowy – aktualnie do spłaty pozostało ponad 28 tys. zł.
Tomasz Fulara – prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Ma 186 tys. zł oszczędności, dom o pow. 160 mkw. warty 250 tys. zł, gospodarstwo rolne z zabudową siedliskową (1,5 ha) warte 50 tys. zł (współwłasność po spadku) oraz działkę o pow. 0,38 ha o wartości 80 tys. zł. Z tytułu zasiadania w zarządzie zarobił ponad 247,5 tys. zł, z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej w Warszawie – blisko 14 tys. zł, za wykłady na WSEI-600 zł. Jeździ Hondą FR-V z 2005 roku. Spłaca kredyt hipoteczny w wysokości 64 tys. zł i pożyczkę w wys. 8 tys. zł. Ma 15 tys. niewykorzystanego debetu.

Bogdan Kołciuk – wiceprezes zarządu MPK. Odłożył 85 tys. zł. Jako członek zarządu zarobił ponad 247,5 tys. zł. Jeździ Toyotą Avensis z 2003 roku.
Dariusz Kocuń – prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nowy Dom”. Zaoszczędził 300 tys. zł, 3 dolary, ma papiery wartościowe na łączną kwotę blisko 28 tys. zł i IKZE – 8625 zł. Ma dom o powierzchni 169 mkw. i mieszkanie o pow. 45 mkw. warte 785 tys. zł – współwłasność małżeńska. Ponadto ma 1/30 udziału w nieruchomości wartej 150 tys. zł i dwa lokale mieszkalne warte 320 tys. zł (jeden współwłasny z żoną, drugi odrębnie). Posiada 480 obligacji PKN Orlen i 25 akcji Giełdy Papierów Wartościowych. Dochód z odsetek z obligacji wyniósł 2976 zł. Z tytułu wynagrodzenia otrzymał w minionym roku ponad 152 tys. zł, przychody z najmu nieruchomości wyniosły 19, 5 tys. zł.
Grzegorz Siemiński – prezes Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Ma ponad 98 tys. zł, 125 dolarów i 45 euro oszczędności. Dysponuje mieszkaniem o pow. 76 mkw. wartym 380 tys. zł – wspólność małżeńska. Z tytułu umowy o pracę w spółce zarobił ponad 218 tys. zł, z innej pracy w urzędzie miasta – ponad 27 tys. zł, za wykłady na UMCS 1200 zł. Jeździ Mitsubishi ASX z 2011 roku wartym obecnie ok. 57 tys. zł i Mazdą 5 z 2007 roku wartą ok. 15 tys. zł. Ma zobowiązania kredytowe, aktualnie w wysokości 140 tys. zł i kartę kredytową z limitem 5 tys. zł.
Lech Kliza – prezes zarządu LPEC. Zgromadził ok. 102 tys. zł, 1750 euro i 3,5 tys. dolarów. Posiada mieszkanie o pow. 45 mkw. warte 135 tys. zł. Z tytułu zasiadania w zarządzie spółki miejskiej za ubiegły rok zarobił ponad 294 tys. zł. Ma dwa samochody: Opla Vectra i Renault Koleos. Spłaca kredyt konsumpcyjny (pozostało 10, 7 tys. zł) i mieszkaniowy (zostało ok. 2 tys. zł).

Włodzimierz Wysocki – wiceprezes zarządu LPEC. Ma 5 tys. zł oszczędności, dom i mieszkanie warte ponad 1,1 mln zł, działkę leśną (1,1 ha) i rekreacyjną z zabudową oraz trzy lokale – wszystko warte ok. 1,620 mln zł. Z tytułu zasiadania w zarządzie w LPEC zarobił ponad 140 tys. zł, z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej Portu Lotniczego Lublin blisko 30 tys. zł. Z umowy o pracę zarobił ponad 82 tys. zł, z najmu nieruchomości ponad 35 tys. zł, z praw autorskich 83 zł. Jeździ samochodem KIA Sportage wartym 15 tys. zł. Spłaca pożyczkę w kwocie ponad 525 tys. zł. Ma limit debetowy w kwocie ponad 12 tys. zł.
Zdzisław Hołysz – wiceprezes zarządu MOSiR „Bystrzyca”. Ma zaoszczędzone ponad 235 tys. zł, dom o pow. 233 mkw. na działce 2200 mkw. warte 800 tys. zł, której jest właścicielem w jednej czwartej części. Posiada ponadto działkę z domkiem letniskowym warte 80 tys. zł (współwłasność 1/2). Ze stosunku pracy zarobił w 2015 roku ponad 220 tys. zł. Jeździ Suzuki SX4 z 2012 roku. NOT. BCH