Prezydent nie chce ujawniać

O wgląd w rozrachunki miejskich spółek komunalnych spierają się prezydent Lublina i Fundacja Wolności. W grudniu 2016 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny zadecydował, że Krzysztof Żuk powinien ujawnić publicznie informacje o rozrachunkach, kredytach oraz sprawozdania rady nadzorczej spółki Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Urzędnicy lubelskiego ratusza uważają, że w tej formie nie można udostępniać informacji i skierowali do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną.
To kolejne przeciąganie liny między Fundacją Wolności a ratuszem w walce o dostęp do informacji. Sprawa ciągnie się od 2013 roku, kiedy to Fundacja, zainteresowana sytuacją finansową spółki Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, wniosła do urzędu o udostępnienie zestawień rozrachunków, kredytów, informacji kwartalnych czy rocznych sprawozdań rady nadzorczej. 13 grudnia 2016 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie orzekł, że prezydent musi ujawnić dokumenty, o które wnosi Fundacja Wolności.
W ratuszu już wcześniej uznano, że informacją publiczną są tylko dokumenty urzędowe, czyli żadne z wyżej wymienionych rejestrów handlowych spółki. Fundacja nie podzieliła tego stanowiska, kierując sprawę do WSA. W pierwszej instancji zapadł wyrok korzystny dla Fundacji. Prezydent Krzysztof Żuk zaskarżył go w całości do NSA. – „Skutkiem tego uznania było niedostrzeżenie, że istotą żądania było udostępnienie nie tylko samej informacji w określonym formacie (kształcie), ale co za tym idzie udostępnienie również postaci (nośnika)” – czytamy w skardze kasacyjnej prezydenta miasta z lutego.
– Sąd w wyroku wskazał na bardzo ważną rzecz, że gdyby przyjąć stanowisko prezydenta, to okazałoby się, że większość  informacji nie może być udostępniona co do formy. A urząd udostępniał już takie treści, np. w formie kopii umów. W szczególności udostępnieniu podlega treść i forma informacji publicznych. Urząd nie ma podstawy prawnej do ich nieudostępnienia – komentuje Krzysztof Kowalik z Fundacji Wolności.
Dodajmy, że to kolejne starcie o informację publiczną Fundacji z ratuszem, przeniesione do najwyższej instancji sądowej. Niedawno NSA uznał, że ratusz powinien udostępnić opinie prawne stworzone na wniosek radnych i dotyczące ich pracy. BCH