Prezydent obiecuje powalczyć o MPRD

– Spółka znajduje się w trudnej sytuacji, jednak nigdy nie ma sytuacji bez wyjścia – tak o Miejskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych pisze Jakub Banaszek. Prezydent Chełma zapewnia, że losy pogrążonego w długach MPRD nie są wcale przesądzone.

Z apelem o ratowanie MPRD i jej pracowników zwrócił się do prezydenta Chełma Jakuba Banaszka radny Dariusz Grabczuk. – Proszę o podjęcie konkretnych działań w celu ulepszenia funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Chełmie, które od lat boryka się z problemami finansowymi – napisał radny interpelacji. W odpowiedzi Banaszek przyznał, że sytuacja spółki jest zła, ale nie oznacza to, że nie da się jej uratować.

– Miasto, jako jedyny udziałowiec MPRD, podejmuje wszelkie możliwe środki mające na celu poprawę sytuacji finansowej spółki – zapewnia Banaszek. Prezydent przypomina, że obecna zła sytuacja spółki wynika z wieloletnich zaniedbań. – Spółka nie została w przeszłości odpowiednio doinwestowana, latami nie wzmacniała i nie rozwijała swojej bazy sprzętowej oraz technicznej, przez co jej konkurencyjność na rynku, z roku na rok, dramatycznie spadała – zauważa.

W 2018 r. przedsiębiorstwo zakończyło rok ze stratą nieco ponad 1 mln zł, natomiast przez trzy kwartały 2020 r. strata ta wyniosła już ponad 920 tys. zł. – Spółka nie jest konkurencyjna i pozyskuje śladową liczbę zleceń zewnętrznych. Miasto, pomimo tego, iż w każdej możliwej sytuacji zleca spółce dodatkowe prace, nie może jednak generować zleceń sztucznie, gdyż jest to niezgodne z prawem – tłumaczy Banaszek. Dotychczasowe działania władz miasta były nastawione na to, by MPRD mogło dalej funkcjonować na rynku, realizować zamówienia oraz aby pracownicy mogli utrzymać zatrudnienie. Gdy tylko takie zamówienia były, pracownicy dostawali pieniądze.

– Według stanu na luty 2022 r., miasto zawarło z MPRD w trybie negocjacji z oferentem już dwie umowy na kwotę 200 tys. zł, na mocy których wykonano roboty interwencyjne dróg. Od 2018 r. spółka była przez miasto Chełm dotowana łączną kwotą ponad 2 mln zł. Niestety, pomimo podejmowanych działań oraz widocznej poprawy wyniku finansowego, ze względu na brak daleko idących inwestycji i nakładów w latach poprzednich, sytuacja spółki wciąż jest trudna – kontynuuje prezydent.

Banaszek zauważa dalej, że miasto nie może zlecać wszystkich zamówień publicznych MPRD w trybie z tzw. wolnej ręki. Zmniejszył się bowiem współczynnik na to pozwalający, wynoszący dziś 130 tys. zł. Na każdą inwestycję powyżej tej kwoty trzeba ogłaszać przetarg.

– Podjęte zostały działania naprawcze, reorganizacyjne, mające na celu poprawę funkcjonowania oraz niwelowanie strat. Miasto monitoruje sytuację finansową spółki poprzez analizę kwartalnych bilansów finansowych przekazanych przez spółkę, stałą współpracę z władzami spółki oraz rozmowami ze związkami zawodowymi pracowników spółki. Miasto poleciło nowemu prezesowi MPRD Sławomirowi Zawiślakowi oraz radzie nadzorczej dokonanie szeroko zakrojonej analizy bieżącego stanu spółki z uwzględnieniem rekomendacji do działania – pisze Banaszek.

Prezydent informuje, że kluczowe dla niego jest zapewnienie ciągłości prac w zakresie zadań realizowanych przez pracowników przedsiębiorstwa. – Wszelkie decyzje ukierunkowane będą na dobro pracowników i zagwarantowanie im zatrudnienia. Spółka znajduje się w trudnej sytuacji, jednak nigdy nie ma sytuacji bez wyjścia. Miasto zapewnia, że wspólnie, dzięki współpracy na wszystkich szczeblach zostaną wypracowane satysfakcjonujące strony rozwiązania – podsumowuje. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here