Priorytetem fundusze zewnętrzne

Władze miasta Krasnystaw w odpowiedzi na krytykę budżetu na 2017 r., zgłoszoną przez klub radnych „Krasnostawianie”, zapewniają, że ich priorytetem jest walka o pozyskiwanie pieniędzy z zewnątrz. – I to udaje się coraz lepiej – mówi Krzysztof Gałan, sekretarz miasta Krasnystaw.

Dwa tygodnie temu na łamach „Nowego Tygodnia” Marcin Wilkołazki, przewodniczący klubu radnych „Krasnostawianie”, skrytykował budżet Krasnegostawu na 2017 r. Zarzucił obecnym władzom przede wszystkim nieskuteczną walkę o środki unijne. Na ripostę długo nie czekał. – W odpowiedzi na stanowisko klubu radnych informuję, że dla władz naszego miasta jednym z priorytetów jest pozyskiwanie środków zewnętrznych na różne inwestycje i inicjatywy – napisał w nadesłanym do „Nowego Tygodnia” oświadczeniu Krzysztof Gałan, sekretarz miasta Krasnystaw. Gałan zapewnia, że rozpoczęty właśnie 2017 r. będzie pod tym względem przełomowy. – Między innymi w tym celu w 2016 r. utworzono w urzędzie miasta stanowisko pracy, którego zadaniem jest pozyskiwanie i gromadzenie informacji w zakresie możliwości finansowania rozwoju miasta, w tym inwestycji, ze środków zewnętrznych i funduszy krajowych. To i inne wcześniejsze działania w tym kierunku przyniosły widoczne rezultaty już w ubiegłym roku. Poza pozyskaniem ponad 20 mln zł przez miejską spółką na realizację zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” dofinansowanie przyznano sześciu innym projektom złożonym przez Krasnystaw – podkreśla Gałan. Te projekty to: „Budowa ulicy Chopina w ramach budowy układu komunikacyjnego obejmującego ulice: Bacha, Chopina, Czajkowskiego, Lutosławskiego, Moniuszki, Mozarta, Paderewskiego, Szymanowskiego i Wagnera w Krasnymstawie”, „Energia przyjazna środowisku w Mieście Krasnystaw – kolektory słoneczne”, Opracowanie Miejskiego Programu Rewitalizacji Miasta Krasnystaw na lata 2016-2023”, „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim w Krasnymstawie“, „DK+ Inicjatywy lokalne 2017. Kultura z Wami!” oraz „DK+ Zaproś nas do siebie!” – Wartość wyżej wymienionych projektów wynosi ponad 5,9 mln zł, z czego uzyskane już dofinansowanie zamyka się w kwocie 3,9 mln zł – pisze sekretarz miasta Krasnystaw. Gałan informuje też, że miasto i jednostki mu podległe złożyły wnioski o dofinansowanie dziewięciu innych projektów (znajdują się one w fazie oceny). To: „Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie” w ramach RPO WL 2014-2020”, „Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, Gminy Miejsko – Wiejskiej Bełżyce i Gminy Miejsko – Wiejskiej Kazimierz Dolny” w ramach RPO WL 2014-2020, „Razem dla lepszego jutra” w ramach programu Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, „Renowacja mogił żołnierzy w sekcji wojennej cmentarza parafialnego w Krasnymstawie” w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017”, „Aktywność popłaca” w ramach RPO WL 2014-2020, „Rodzina w centrum“ w ramach RPO WL 2014-2020, „Nowa szansa, nowe życie“ w ramach RPO WL 2014-2020, „Infrastruktura domów kultury 2016”, oraz „Kultura ludowa i tradycyjna 2017”. Wnioskowane dofinansowanie dla tych projektów to 7,1 mln zł przy ich całkowitej wartości wynoszącej około 8,1 mln zł. – Aktualnie trwają prace nad kolejnymi projektami, w tym na pozyskanie środków na poprawę jakości edukacji przedszkolnej, zajęcia wyrównawcze w ZS nr 1 i 5 w Krasnymstawie, wydanie publikacji turystycznej, czy budowę obiektów sportowo-rekreacyjnych – mówi Gałan. – W związku z powyższym należy założyć, że w ciągu bieżącego roku będą wprowadzane do budżetu kolejne zadania, a co za tym idzie będzie zwiększać się ilość realizowanych projektów i całkowita wartość inwestycji – dodaje.
Sekretarz zauważa, że, niestety, prawie niemożliwe jest pozyskanie środków zewnętrznych na budowę dróg i chodników. – Jedyne źródło, z którego miasto może skorzystać i oczywiście z niego korzysta to program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. W bieżącym roku w ramach tego programu będziemy budować wspomnianą wyżej ul. Chopina – informuje. – Na zakończenie pragnę podkreślić, iż zadanie pod nazwą „Budowa budynku socjalnego w technologii modułowej” z założenia realizowane byłby tylko i wyłącznie w przypadku pozyskania środków z rządowego Programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – dodaje sekretarz. (kg)