Procent na kościół

Unikatowy na skalę światową, drewniany kościół w Hannie wymaga natychmiastowego remontu. Niestety, jego koszt – wynoszący grubo ponad 10 mln zł – przekracza możliwości gminy i parafii. Dlatego zapadła decyzja o zbiórce 1 procenta podatku.

Kościół parafialny p.w. św. Piotra i Pawła w Hannie został zbudowany w pierwszej połowie XVIII w. jako cerkiew unicka ufundowana przez rodzinę Radziwiłłów. W latach 20-tych XX w. świątynia został zmieniona na kościół katolicki. Jego bryła przypomina cerkiew, ponieważ został zachowany trójdzielny podział charakterystyczny dla obrządku wschodniego: prezbiterium, nawa i babiniec. Do prezbiterium przylegają: zakrystia i skarbiec, do nawy-kaplica boczna p.w. Chrystusa Ukrzyżowanego natomiast do babińca-przedsionek. Wnętrze kościoła pokrywa interesująca polichromia malowana na płótnie i naklejona na ściany. Ta drewniana świątynia jest unikatem nie tylko na skalę krajową, ale i światową. Niestety, zab czasu mocno ją nadszarpnął. Obecnie kościół wymaga gruntownego i bardzo kosztownego remontu, którego koszt szacuje się na ponad 10 mln zł. Parafia wraz z gminą złożyły wniosek o pozyskanie funduszy na ten cel, ale nawet jak dotację uzyskają, to i tak trzeba będzie dołożyć mnóstwo pieniędzy z własnej kieszeni. – Właśnie dlatego zapadła decyzja o zbiórce pieniędzy pochodzących z przekazania 1 procenta podatku – mówi Grażyna Kowalik, wójt gminy Hanna. – Każda zebrana złotówka zostanie przekazana na pokrycie tzw. kosztów niekwalifikowanych, dlatego wraz z księdzem proboszczem serdecznie proszę o wspieranie tej szczytnej inicjatywy – dodaje wójt. (bm)