Profesor Hołda ma skwer

Skwer przy ulicy Lipowej położony naprzeciwko Plazy oficjalnie jest już nazwany imieniem profesora Zbigniewa Hołdy, wybitnego lubelskiego prawnika.


Tablica z nazwą skweru została odsłonięta 20 maja, czyli w 10. rocznicę śmierci Z. Hołdy. – Aby dostać tak piękny skwer, nie wystarczy być doskonałym naukowcem, nie wystarczy też zapisać się wypowiedziami na łamach poważnych czasopism, trzeba szanować drugiego człowieka – powiedział podczas poniedziałkowej uroczystości Mariusz Banach, zastępca prezydenta ds. oświaty i wychowania.

Przypomniał też ważny moment z życia Z. Hołdy, jakim było internowanie w stanie wojennym. – Stan wojenny był momentem przełomowym, oddzieliliśmy wówczas ludzi prawych od ludzi postępujących w sposób nieprzyzwoity. Profesor Hołda stał po słusznej stronie – dodał M. Banach.

Na uroczystości obecny był też Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. – Brakuje nam pana profesora, brakuje nam jego codziennej rady, dyskusji i głębokich polemik. Pan profesor przyczynił się do powstania standardów praworządności, propagował również ideę pracy pro bono – przypomniał A. Bodnar.

Zbigniew Hołda urodził się w 1950 roku. Był absolwentem I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie, a w 1972 r. ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Wkrótce zaczął pracę jako asystent w Zakładzie Prawa Karnego i Kryminologii. W 1978 roku obronił doktorat i na Wydziale Politologii UMCS zaczął zajmować się prawami człowieka. W 1992 roku rozpoczął pracę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Był prezesem Towarzystwa Prawniczego oraz członkiem zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W latach 1980-1981 był doradcą Solidarności. W stanie wojennym był internowany. Prywatnie był mężem Małgorzaty Bieleckiej-Hołdy, znanej lubelskiej dziennikarki, związanej z „Gazetą Wyborczą”, wieloletniej redaktor naczelnej jej lubelskiego oddziału.

Grzegorz Rekiel

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here