Profesor Kacejko doradzi minister Emilewicz

Minister Rozwoju, Jadwiga Emilewicz powołała ustępującego rektora Politechniki Lubelskiej, prof. Piotra Kacejko na członka zespołu do spraw efektywności i transformacji energetycznej budynków.


Prof. Piotr Kacejko jest kierownikiem Katedry Elektroenergetyki Wydziału Elektrotechniki i Informatyki. Specjalizuje się w analizie systemów elektroenergetycznych, szczególnie w stanach awaryjnych, oraz w metodach numerycznych związanych z ich analizą. Jest członkiem Sekcji Systemów Elektroenergetycznych Komitetu Elektrotechniki PAN, członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz amerykańskiego stowarzyszenia IEEE.

W skład Zespołu do spraw efektywności i transformacji energetycznej budynków wchodzą przedstawiciele organów administracji rządowej, samorządu gospodarczego i zawodowego oraz związków zawodowych, organizacji pracodawców i innych organizacji pozarządowych, uczelni, a także instytucji i instytutów naukowych lub badawczych.

Do zadań Zespołu należy m.in. przedstawianie ministrowi inicjatyw mających na celu osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej i niskoemisyjności budynków; rekomendowanie rozwiązań dotyczących poprawy efektywności energetycznej budynków w procesie rozwoju polityki gospodarczej kraju oraz promowanie i wspieranie rozwoju współpracy przedsiębiorstw działających w obszarze efektywności energetycznej budynków z uczelniami oraz instytucjami i instytutami naukowymi lub badawczymi. MG