Profesor z Kanady napisał książkę o Fajsławicach

30 września w Szkole Podstawowej w Fajsławicach odbyło się spotkanie z prof. Kazimierzem Adamiakiem, mieszkającym w Kanadzie, autorem książki „Stąd Nasz Ród – Genealogia chłopskich rodzin okolic Fajsławic”. Dzięki wydawnictwu osoby, mające tu swoje korzenie, będą mogły poznać nazwiska przodków od połowy XVII wieku.

Książka zawiera drzewa genealogiczne aż 146 najstarszych, najliczniejszych rodzin chłopskich dawnej parafii Fajsławice, zamieszkujących wsie: Fajsławice, Siedliska, Suchodoły i Wolę Idzikowską, które notowane są w metrykach parafialnych od pierwszej połowy XVII wieku i przetrwały do czasów współczesnych. To owoc ponad 12 lat pracy prof. Kazimierza Adamiaka (urodzonego w Fajsławicach, a obecnie na stałe mieszkającego w Kanadzie). Autor do jej napisania wykorzystał wszystkie dostępne akta metrykalne z dawnych parafii: Biskupice, Częstoborowice, Piaski, Łopiennik oraz, przede wszystkim, parafii Fajsławice (założonej w 1757 r.). Wymagało to dokonania 40 tys. wpisów w programie Excel i następnie skompletowania rodzin.

W sumie udało się zidentyfikować ich 250, noszących 101 nazwisk. To aż ok. 17 tys. osób. W książce finalnie zostały opisane tylko te najliczniejsze, które przetrwały do czasów współczesnych. – Publikacja jest wyjątkowa zarówno ze względu na swój rozmach, jak i charakter. Niewiele jej podobnych można znaleźć w naszym kraju. Książka została wydana w formacie A4 i liczy ponad 460 stron teksu z wykresami drzew genealogicznych oraz z archiwalnymi starymi fotografiami. Wydanie tak obszernej publikacji było możliwe tylko dzięki znalezieniu sponsora, który niemal w całości pokrył koszty jej druku – mówi Michał Stępniak z portalu fajslawice24.pl.

– Mam swoisty dług wobec naszych przodków: pańszczyźnianych i wolnych chłopów, parobków, rzemieślników, służących, robotników najemnych mieszkających i pracujących w Siedliskach, Suchodołach, Fajsławicach i na Woli Idzikowskiej – mówi o swojej publikacji prof. Adamiak. – Niewiele o nich wiemy poza suchymi zapisami metrykalnymi. Wiadomo tylko, że ich życie to było nieustanne pasmo ciężkiej pracy i tragedii: przedwczesnych zgonów z powodu wojen, epidemii i niedożywienia, sieroctwa, wyzysku dziedzica. Umierali młodo, a jeśli nawet doczekali starości nie mogli liczyć na emeryturę. Pracowali do końca, a jeśli już nie mogli, ich losem często było żebractwo – dodaje.

Organizatorem spotkania było Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic, Parafia Rzymsko-Katolicka w Fajsławicach oraz Szkoła Podstawowa w Fajsławicach.

Kazimierz Adamiak urodził się w 1951 r., dzieciństwo spędził w Ignasinie (gmina Fajsławice). Swoją edukację rozpoczął jeszcze w tamtejszej szkole czteroklasowej, a skończył w 1965 roku w tysiąclatce w Boniewie-Ignasinie. Maturę zrobił w roku 1969 w Liceum Ogólnokształcącym w Krasnymstawie. Jest doktorem habilitowanym nauk technicznych, od ponad 25 lat profesorem nauk technicznych na Uniwersytecie Zachodniego Ontario w London, Ontario w Kanadzie. (k)