Profilaktyczna rywalizacja

Już po raz osiemnasty w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krasnymstawie zorganizowano powiatowy konkurs profilaktyczny.

20 kwietnia uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z powiatu krasnostawskiego walczyli o tytuł „Mistrza wiedzy o uzależnieniach”. Wśród gości znaleźli się: Aleksandra Stachula z wydziału oświaty starostwa w Krasnymstawie, Alicja Grabiec – pełnomocnik burmistrza Krasnegostawu do spraw profilaktyki, Anna Popis – przedstawiciel SP ZOZ w Krasnymstawie, Sławomir Kozioł – wiceprezes Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie oraz Teresa Zych – wiceprezes Banku Spółdzielczego w Izbicy.

Konkurs przebiegał na zasadach znanego teleturnieju telewizyjnego „Jeden z dziesięciu”. W rolę Tadeusza Sznuka wcielił się uczeń klasy 4 technikum Piotr Frańczak. Po trzech emocjonujących etapach mistrzem wiedzy o uzależnieniach został uczeń II LO w Krasnymstawie Kacper Bednaruk. Drugie miejsce zajęła uczennica I LO w Krasnymstawie – Adela Sawa, a trzecie – Weronika Traczyńska z ZSP w Żółkiewce. Konkurs przygotowały Agata Sadlak-Skrzypek i Ewa Gałka. Organizatorzy dziękują sponsorom konkursu: BS w Krasnymstawie, BS w Izbicy, gminom: Izbica, Łopiennik Górny, Kraśniczyn, miastu Krasnystaw i starostwu powiatowemu w Krasnymstawie. (kg)