Program: podwójny dyplom

We wtorek, 30 stycznia Politechnikę Lubelską odwiedziła delegacja Białoruskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Mińsku, największej uczelni na Białorusi.


Z Politechniką Lubelską współpracuje on od 9 lat. Wśród gości uczelni znaleźli się: prof. Sergei Kvasiuk, dziekan Wydziału Ekonomiki i Zarządzania, prof. Andrei Safonau, dziekan Wydziału Mechanicznego, prof. Sergei Leonovich, dziekan Wydziału Budowlanego, doc. Andrei Snarski, kierownik działu nauczania oraz doc. Shirvel Pavel, kierownik działu międzynarodowego.
– Celem przyjazdu grupy dziekanów z białoruskiego uniwersytetu jest uszczegółowienie umowy o współpracy, która posiadamy już od kilku lat, ale w ostatnich miesiącach z obu stron jest zainteresowanie, aby tę współpracę rozszerzyć – informuje inż. Wiesław Sikora, kanclerz Politechniki Lubelskiej.
– Od dawna mamy bardzo dobre relacje i osiągamy coraz lepsze wyniki we współpracy dydaktycznej i naukowej, ale także kulturalnej i sportowej– podkreśla Pavel Shirvel z białoruskiego uniwersytetu.
Podczas wtorkowej wizyty goście zwiedzili kampus oraz zapoznali się z infrastrukturą badawczo-rozwojową zlokalizowaną w Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej. Spotkanie przedstawicieli obu uniwersytetów było też okazją do podsumowania dotychczasowych kontaktów w zakresie badań naukowych i wymiany międzynarodowej oraz do poszukania nowych obszarów współpracy. Rozmawiano też o możliwościach uzyskania podwójnego dyplomu. Szczególnie cenią go sobie studenci ze Wschodu, ponieważ dokument uznawany jest we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. W ramach takiego programu student uczy się najpierw przez rok w jednym kraju np. w Polsce. Natomiast drugi rok kończy już w innym państwie, np. na Białorusi. Zwieńczeniem takiej edukacji jest obrona dwóch prac magisterskich.
– Pochwaliliśmy się naszymi osiągnięciami oraz omówiliśmy praktyczne możliwości współdziałania w sferze badawczej i dydaktycznej. Dokonaliśmy porównania siatek programowych studiów I i II stopnia, aby studenci z Mińska mogli uczestniczyć w programie podwójnego dyplomu magisterskiego na Politechnice Lubelskiej. Rozmawialiśmy również na temat organizacji staży i praktyk studenckich. Jesteśmy także zainteresowani prowadzeniem zajęć na naszej uczelni przez pracowników naukowych z Uniwersytetu Technicznego z Mińska. Mamy też już doświadczenia w zakresie międzynarodowej wymiany. – mówi inż. Wiesław Sikora.
– Na tej współpracy najbardziej skorzystają żacy. Nasi studenci będą mogli studiować w programie tzw. podwójnego dyplomu. Będą mieli także okazję przyjechać do Lublina na jeden semestr w ramach wymiany. Poza tym w maju br. Politechnika Lubelska zorganizuje dla nich turniej piłki nożnej – dodaje Pavel Shirvel.
Joanna Niećko