Program „Senior +” po lubelsku

Przy ul. Jana Pawła II 11 i przy ul. Nałkowskich 108 powstają nowe miejsca dla seniorów: Dom Senior + i Klub Senior +. Rekrutację do nowych placówek przeprowadzi Zespól Ośrodków Wsparcia w Lublinie. Nowe placówki zostaną oddane do użytku na jesieni br. i na początku 2020 roku.

Na terenie parafii pw. Świętej Rodziny zakończenie robót zaplanowane jest na koniec listopada br. Utworzenie Dziennego Domu „SENIOR+” dla osób z niepełnosprawnością realizowane jest w ramach rządowego programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015 – 2020. Na potrzeby Dziennego Domu Seniora od końca września prowadzone mają być prace remontowe w znajdującym się obok kościoła budynku, w którym dawniej mieściło się Radio Plus.

Dostosowanie pomieszczeń za kwotę 535 050,00 brutto przeprowadzi firma „Zakład Budowlany” Paweł Czarnomski z Motycza. Niezbędne jest m.in. wykonanie ścian działowych oraz posadzek z płytek kamionkowych i paneli podłogowych. Dom Senior+ przy ul. Jana Pawła II 11 ma być dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i zaopatrzony w windy oraz podjazdy.

Przeznaczono go dla 40 seniorów powyżej 60. roku życia, nieaktywnych zawodowo. Nabór do nowego ośrodka prowadzony przez Zespół Ośrodków Wsparcia zaplanowano na listopad br. ( decyduje kolejność zgłoszeń). Seniorzy znajdą tu ośmiogodzinną opiekę, dostaną też jeden ciepły posiłek. Nowa placówka ma zostać otwarta na początku 2020 roku.

Wrotków: przy Nałkowskich nowy klub

Przy ul. Nałkowskich 108 jesienią br. uruchomiony będzie nowy Klub Senior+. Przeznaczony będzie dla 15 seniorów. Lokal dostosowany będzie do potrzeb osób z niepełnosprawnością (m.in. trwa remont toalet). Będą tu prowadzone codziennie pięciogodzinne zajęcia. Rekrutację zainteresowanych osób Zespół Ośrodków Wsparcia przeprowadzi na początku października, a otwarcie nowej placówki zaplanowano na jesień tego roku.

Środki na nowe miejsca dla seniorów pochodzą m.in. z dotacji rządowej. Lublin przystąpił do Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Łączna kwota realizacji zadań to blisko 530 tys. zł. (przyznane środki z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wynoszą ponad 383 tysięcy zł, środki własne miasta – ponad 145 tysięcy zł.).

Emilia Kalwińska

Program „Senior + to rządowe wsparcie osób w podeszłym wieku. W dziennych Domach „Senior+” i Klubach „Senior+” osoby starsze mogą wziąć udział w warsztatach kulinarnych, zajęciach sportowych, nauczyć się korzystania z komputera i Internetu. Uzyskują także dostęp do opieki terapeutycznej i rehabilitacji oraz posiłek. W 2015 r. w całej Polsce działało niespełna sto takich placówek, które oferowały miejsca dla 2,8 tys. seniorów. Wtedy na realizację programu, czyli uruchomienie domów i klubów „Senior +”, przeznaczono 30 mln zł. W tym roku na uruchomienie i działalność takich miejsc przeznaczono 80 mln zł.