Projekt naukowca UMCS doceniony

Dr Dorota Litwin-Lewandowska

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę projektów zakwalifikowanych do finansowania  w ramach modułu Uniwersalia 2.1 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Jedną z finalistek została dr Dorota Litwin-Lewandowska z Wydziału Politologii UMCS. Jej projekt zatytułowany: „O polską rację stanu w Austrii. Polacy w życiu politycznym Austrii w okresie monarchii dualistycznej (1867-1918)” otrzymał dofinansowanie w kwocie 86 531 zł.


Dr Dorota Litwin-Lewandowska jest adiunktem w Zakładzie Filozofii i Socjologii Polityki na Wydziale Politologii UMCS. Jej zainteresowania badawcze kształtowały się pod wpływem prof. Władysława S. Kucharskiego – emerytowanego naukowca UMCS, dzięki któremu możliwy był dostęp do materiałów źródłowych o stowarzyszeniach polskich w Wiedniu.

Do udziału w konkursie zakwalifikowano 36 wniosków. Finansowanie na łączną kwotę 1 054 082 zł przyznano natomiast 13 najlepszym projektom.

Celem konkursu w ramach modułu Uniwersalia 2.1 jest finansowanie przekładów na języki kongresowe najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki. Dzięki temu mogą one zostać włączone do międzynarodowego obiegu naukowego i być udostępniane odbiorcom zagranicznym. Do konkursu mogły być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie przekładów oraz publikacji książek o najwyższym poziomie naukowym i wartości merytorycznej, obejmujące zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych. MG

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here