Projektanci ruszają na park

Ratusz przeanalizował uwagi lublinian, dotyczące planu rewitalizacji Parku Ludowego.
Urząd miasta odpowiedział na ponad 20 uwag zgłoszonych przez mieszkańców, społeczników, także radę dzielnicy Za Cukrownią i Forum Kultury Przestrzeni. Jednak na najczęściej spotykane pytanie, o dogodne przejście do dworca PKP, czyli przez teren Targów Lublin, odpowiedzi brakuje, bo to nie teren miasta. „Projektanci nie mają wpływu na politykę dysponowania własnym terenem przez Targi Lublin S.A” – takie sformułowanie powtarza się kilkakrotnie.
Przypomnijmy, że w trakcie konsultacji społecznych, w październiku tego roku prezes spółki Targi Lublin zaznaczała, że proponowane przejście nie jest możliwe do zrealizowania (lublinianie regularnie uczęszczają tędy wydeptaną ścieżką w stronę dworca PKP).
A jakie uwagi lublinian można było uwzględnić? Projektanci mają zwrócić uwagę na lepsze oznakowanie ścieżek dla biegaczy, na nasadzenia roślin, które stanowiłyby zielony ekran akustyczny, oddzielający park od al. Piłsudskiego i ul. Stadionowej, ale też na budki lęgowe dla ptaków, itd.
Projektant, firma Lubcom, ma pięć miesięcy na uwzględnienie tych uwag w projekcie budowlanym. – Po ośmiu miesiącach gotowy powinien być ostateczny projekt wykonawczy. W okresie wakacji zaplanujemy ogłoszenie przetargu. Nowy Park Ludowy powinien być gotowy w pierwszym kwartale 2019 roku – wskazuje aktualne terminy inwestycji Beata Krzyżanowska, rzecznik prasowy prezydenta Lublina.

Nie brakuje również przeciwników proponowanej rewitalizacji Parku Ludowego. Autorzy strony internetowej „Ratujmy Park Ludowy w Lublinie” na Facebooku oraz petycji, w której sprzeciwiają się wycince nasadzonych tu drzew oraz zmniejszeniu powierzchni parku, nie odstępują. Ich sprzeciw zapewne jeszcze nieraz usłyszymy.
BACH