Projektanci zawalili terminy i grają powiatowi na nosie

Czeka powiat, czekają mieszkańcy, a wybrana w przetargu pracownia projektowa od dwóch lat nie może ukończyć dokumentacji technicznej przebudowy drogi w Niemienicach i nie wiadomo, czy w ogóle to zrobi. ZDP w Krasnymstawie rozważa zerwanie umowy, co jednak nie przyspieszy realizacji tej bardzo oczekiwanej przez kierowców inwestycji…

Droga w Niemienicach to jeden z najważniejszych ciągów komunikacyjnych w powiecie krasnostawskim. W zasadzie na całej blisko 6-kilometrowej długości jej nawierzchnia jest w fatalnym stanie. Mieszkańcy i kierowcy od lat apelują o remont, ale dopiero władze powiatu obecnej kadencji pochyliły się nad problemem. Inwestycja, jeśli dojdzie do skutku, będzie jedną z najkosztowniejszych w historii powiatu krasnostawskiego. Starosta Andrzej Leńczuk już nieraz podkreślał, że jej wykonanie nie będzie możliwe bez pozyskania dofinansowania i podziału przedsięwzięcia na dwa etapy.

Aby powiat mógł ubiegać się o zewnętrzne fundusze na przebudowę drogi w Niemienicach, musi mieć gotową jej dokumentację techniczną. Już od ponad dwóch lat jest wybrany w przetargu wykonawca dokumentacji – Biuro Projektów Budowlanych z Gdańska. Miało ją dostarczyć w drugiej połowie 2021 roku, ale Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie poszedł projektantowi na rękę i zgodził się podpisać kilka aneksów, wydłużających termin dostarczenia dokumentacji. Ostatecznie ustalono go na 30 czerwca 2022 r., ale dokumentacji nie ma do dziś.

Sprawa jest bulwersująca, bo bez dokumentacji powiat krasnostawski nie może ubiegać się o dofinansowanie tej potrzebnej i wyczekiwanej inwestycji. Samorządowcy tracą cierpliwość i oczekują, że urzędnicy w końcu podejmą jakąś decyzję. Na ostatniej sesji radny Krzysztof Zieliński dopytywał, kiedy w końcu dokumentacja będzie umowa, czy ZDM nalicza wykonawcy kary umowne i rozważa rozwiązanie umowy.

Na jego interpelację odpowiedział Marek Klus, dyrektor ZDP w Krasnymstawie, który przyznał, że od czerwca 2022 roku trzykrotnie występował do projektanta o przedłożenie dokumentacji, zorganizował też spotkanie koordynacyjne, ale pomimo monitów ze strony Zarządu, wykonawca nie wywiązał się z powierzonego mu zadania. Dyrektor Klus przyznał, że nie może naliczyć wykonawcy kar, bo zgodnie z zapisami umowy można to zrobić dopiero po odebraniu całości dokumentacji.

ZDP analizuje możliwość odstąpienia od umowy. Taki ruch oznaczałby, że powiat musiałby ogłosić nowy przetarg na opracowanie projektu. A to, o co najmniej rok wydłużyłoby czas realizacji całego przedsięwzięcia. Jedno wydaje się być pewne – w tej kadencji remontu drogi w Niemienicach nie będzie. (s)