Promowali oddawanie szpiku kostnego

Przez dwa październikowe tygodnie w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej realizowano projekt „DKMS#KOMÓRKOMANIA”, którego celem było przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na temat idei oddawania szpiku kostnego oraz umożliwienie rejestracji jego potencjalnych dawców.

Koordynatorem szkolnym, a zarazem wolontariuszem, była Anna Kowalik – wicedyrektor ZS CKR w Siennicy Różanej. Wolontariuszami akcji zostali także uczniowie klasy 3 BTa: Agnieszka Karczewska, Jakub Miszczak, Łukasz Palat, Kamil Mazur, Krzysztof Kasprzak, Przemysław Darda, Michał Banak i Jakub Mądral. Niewątpliwie przedsięwzięcie przyczyniło się do uświadomienia młodzieży, że każdy człowiek może pomóc oddając niewielką cząstkę siebie ludziom cierpiącym na choroby krwi. Zespół gościł m.in. Małgorzatę Błaszczak, która została w ubiegłym roku dawcą szpiku dla kobiety z Holandii. Dzięki decyzji podjętej przez Polkę Holenderka jest dziś całkowicie wyleczona. Niezwykły gość podzielił się swoim doświadczeniem, opowiedział młodzieży z Siennicy Rózanej o procedurze poprzedzającej moment oddania szpiku oraz o zastosowanej metodzie przeszczepu. Organizatorzy akcji dziękują tym, którzy zarejestrowali się w bazie DKMS i którzy wsparli realizację projektu – uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom oraz pracownikom urzędu gminy w Siennicy Różanej. (k)