Prośby mieszkańców Majdanu Krzywskiego wysłuchane

Zarząd Powiatu Krasnostawskiego uznał petycję mieszkańców Majdanu Krzywskiego w gminie Łopiennik Górny, w sprawie budowy drogi w kierunku Jaślikowa, za zasadną. – W najbliższym naborze zostanie złożony wniosek o dofinansowanie tej inwestycji ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” – zdecydował zarząd powiatu.

Przypomnijmy, w połowie lutego tego roku na biurko starosty krasnostawskiego trafiła petycja mieszkańców Majdanu Krzywskiego w gminie Łopiennik Górny o jak najszybszą przebudowę zrujnowanej drogi powiatowej do Jaślikowa.

– Przeprowadzenie rozbudowy i remontu tej drogi powinno stanowić priorytetową dla powiatu krasnostawskiego inwestycję, której realizacja nie może być odkładana na kolejne lata. Szczególnie krytyczny stan nawierzchni, zwłaszcza w okresie intensywnych opadów deszczu, uniemożliwia korzystanie z drogi zarówno mieszkańcom, jak i służbom ratunkowym, znacznie wydłuża czas przejazdu oraz nie pozostaje bez znaczenia dla stanu technicznego pojazdów – czytamy w petycji, pod którą widnieje kilkadziesiąt podpisów.

Władze powiatu uznały, że petycja mieszkańców jest jak najbardziej zasadna.

– Zadanie to zostało ujęte w budżecie powiatu na rok bieżący i w najbliższym naborze zostanie złożony wniosek o jego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – czytamy w protokole z posiedzenia zarządu. Po uzyskaniu dofinansowania będzie możliwe przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy i przystąpienie do realizacji zadania postulowanego przez mieszkańców Majdanu Krzywskiego. (kg)