Prosimy o…

Prezentujemy wnioski kolejnych dzielnic zgłoszone do budżetu Lublina na 2017 rok. W sumie do ratusza wpłynęło ponad 500 propozycji, ale tylko nieliczne zostały uwzględnione w przedstawionym projekcie przyszłorocznego budżetu miasta. Jakie dzielnicowe wnioski uwzględnione zostaną w budżecie ostatecznie rozstrzygnie się w grudniu, kiedy rada miasta przyjmie plan dochodów i wydatków Lublina na 2017 rok.

 

Dziesiąta: łącznik pomiędzy ulicami Słowackiego i Pułaskiego na wysokości posesji Słowackiego 65 i Pułaskiego 26 (zadanie priorytetowe); przebudowa ul. Kunickiego zgodnie z założeniami określonymi w obywatelskim projekcie uchwały Rady Miasta Lublin wraz z uzasadnieniem złożonym do Prezydenta Miasta Lublin – Uchwała Nr 237/IX/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 3 września 2015 r. (zadanie priorytetowe); remont ul. Kruczkowskiego na całej długości wraz z remontem ul. Dunikowskiego na odcinku do skrzyżowania z ul. Mickiewicza (zadanie priorytetowe); remont ul. Świętochowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Kraszewskiego do skrzyżowania z ul. Kruczkowskiego w konwencji brukowanej; budowa ulic wraz z infrastrukturą techniczną realizowanych przez społeczne komitety budowy: ul. Sierpińskiego – ul. Świętochowskiego – ul. ks. Czartoryskiej – ul. Daniłowskiego ; budowa ul. Boya-Żeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja (zadanie priorytetowe); remonty ulic: Wojennej (na całej długości); Reymonta (od skrzyżowania z ul. Mireckiego do skrzyżowania z ul. Dunikowskiego); Reja (na całej długości); Żeromskiego (na całej długości); Pułaskiego (na odcinku od ul. Przybylskiego do ul. Kopernika); Młodzieżowej (zadanie priorytetowe); kontynuacja budowy ul. Nadrzecznej (zadanie priorytetowe); budowa ul. Chełmońskiego (zadanie priorytetowe); budowa ul. Brata Alberta i ul. Kuncewiczowej (zadanie priorytetowe); budowa ul. Orłowskiego (zadanie priorytetowe); budowa ul. Oczki (zadanie priorytetowe); budowa ul. Gralewskiego (zadanie priorytetowe), oświetlenie pętli autobusowej przy ul. Kruczkowskiego (wraz z fragmentem chodnika do ul. Budowlanej); budowa ul. Śniadeckiego (na odcinku od skrzyżowania z ul. Traugutta do skrzyżowania z ul. Łukasińskiego); budowa ul. Nadrzecznej na odcinku od ul. Próżnej do ul. Skośnej wraz z ulicami przyległymi: Łazienkowską, Dąbrowską, Zaciszną, Śliską; opracowanie koncepcji przedłużenia ul. Diamentowej do ul. Abramowickiej wzdłuż torów bocznicy kolejowej; budowa ul. Smoluchowskiego na odcinku od ul. Kruczkowskiego do ul. Zemborzyckiej; budowa ul. Szelburg-Zarembiny na odcinku pomiędzy ulicami Kolberga i Porazińskiej; budowa ul. Zamenhofa na odcinku od ul. Staffa do ul. Szelburg-Zarembiny; budowa ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Koźmiana do ul. Nadrzecznej; remont chodników wzdłuż ulic: Dziesiąta, Ściegiennego, Kwiatowa; modernizacja oraz przebudowa budynku po byłym Domu Kultury Kolejarza przy ul. Kunickiego 35 z przeznaczeniem na: siedzibę Teatru im. H. Ch. Andersena, filię Miejskiej Biblioteki Publicznej, świetlicę środowiskową, filię Biura Obsługi Mieszkańców, siedzibę Rady i Zarządu Dzielnicy Dziesiąta; budowa kanalizacji burzowej w ul. Słowackiego (na całej długości); budowa kanalizacji burzowej w ul. Staffa (na całej długości); budowa kanalizacji burzowej w ul. Mickiewicza (na całej długości); rewitalizacja doliny rzeki Czerniejówki: oczyszczenie i pogłębienie koryta rzeki, budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki, od ulicy Garbarskiej do granic miasta.

Głusk: budowa ul. Sachsów (priorytet); budowa nowego budynku przeznaczonego na Dzielnicowy Dom Kultury w miejscu na działce miejskiej po wyburzeniu obecnego budynku przy ul. Głuskiej 183. W ww. budynku miałyby znaleźć swoją siedzibę Rada Dzielnicy, MOPR, poczta, pomieszczenie dla strażaków z Ochotniczej Straży pożarnej (priorytet); budowa ulic Miodowa i Nektarowa (priorytet); remont ulicy Dominowskiej poprzez położenie na całej długości destruktu asfaltowego; kontynuacja budowy chodnika przy ul. Wygodnej – do granicy zabudowań; wybudowanie stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego przy ul. Głuskiej 138; budowa/remont nw. ulic oraz drogi: ulica Zdrowa, ulica Przepiórcza, ulica Grabowskiego, ulica Parafialna, ulica Miętowa, droga nr 187; budowa ścieżki rowerowej; budowa chodnika przy ul. Strojnowskiego.

Hajdów-Zadębie: przebudowa ciągu ul. Dziubińskiej i ul. Dojazdowej; wykonanie brakującego oświetlenia ul. Zadębie od nr 40 do nr 92 (odcinek ok. 600 m, po obu stronach ul. Kasprowicza); wykonanie projektu i oświetlenia ul. Bławatkowej; wykonanie projektu i oświetlenia ul. Mełgiewskiej od skrzyżowania z ul. Kasprowicza do ul. Mełgiewskiej nr 104.

Konstantynów: remont ulicy Konstantynów wraz z ciągami pieszymi od akademików KUL wzdłuż Szpitala Wojewódzkiego do al. Kraśnickiej; remont ulicy Szwoleżerów wraz z ciągami pieszymi usytuowanej obok adresów Szwoleżerów 9 oraz Szwoleżerów 11; budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Czarkowskiego.

Kośminek: wykonanie drogi i chodnika przy ul. Źródlanej (100 m); wykonanie kostki na działce 38/32 przy bloku Dr. Męczenników Majdanka 53; wykonanie chodnika na ulicy Wyzwolenie wraz z przejściami dla pieszych; wykonanie lamp solarowych na ulicy Skrzynickiej od Mickiewicza do placu zabaw; wykonanie chodnika przy ulicy Sulisławickiej do działek przy Wilczej; wykonanie oddzielenia zielenią placu przy Sulisławickiej i Tetmajera; wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej nr 32 od ulicy Tetmajera i Kosmonautów; wykonanie placu zabaw przy ulicy Wspólnej przy Dywizjonów 303; wykonanie ulicy i oświetlenia ulicy Grunwaldzkiej i Bukowej oraz 100 m wraz z Akacjową 100 m.

Ponikwoda: remont istniejącej części ulicy i budowa nieurządzonego odcinka ul. Kasztanowej (zadanie priorytetowe); remont nawierzchni wraz z przebudową drogi w ulicy Dożynkowej od Al. Sp. Pracy do granic miasta (zadanie priorytetowe); budowa ul. Poziomkowej przy udziale komitetu społecznego (zadanie priorytetowe); budowa ciągu pieszo-rowerowego i remont nawierzchni drogi z uzupełnieniem oświetlenia i przejść dla pieszych na całym odcinku ulicy Pliszczyńskiej (zadanie priorytetowe); budowa i remont boisk przy SOSW Al. Spółdzielczości Pracy 65 (zadanie priorytetowe); budowa centrum oświatowo-kulturalnego przy ul. Majerankowej (zadanie priorytetowe); budowa nowego odcinka drogi o nazwie „przedłużenie ulicy Węglarza” od ulicy Walecznych do ulicy Trześniowskiej (zadanie priorytetowe); dokumentacja przyszłościowa na budowę układu ulic Ziemiańska i Kosynierów (zadanie priorytetowe); przebudowa ul. Wiejskiej z parkingiem przy cmentarzu i ścieżką rowerową w jezdni (zadanie priorytetowe); budowa miejsc parkingowych przy ul. Bielskiego 1 (zadanie priorytetowe); budowa miejsc parkingowych przy ul. Cyprysowej (zadanie priorytetowe); budowa ul. Jaworowej w Lublinie; budowa ul. Sportowej na odcinku od ul. Wielkiej do ul. Rudnickiej; dokumentacja przyszłościowa na ul. Goździkową; kompleksowa budowa ul. Narcyzowej i Nasturcjowej; dokumentacja przyszłościowa przedłużenia ul. Koryznowej; remont nawierzchni drogi ul. Bazylianówka od ul. Andersa do ul. Węglarza; remont chodnika i budowa ścieżki rowerowej z uzupełnieniem miejsc parkingowych, na ul. Walecznych od ul. Andersa do ul. Wiejskiej; remont chodnika ul. Ponikwoda; remont chodnika ul. Cedrowa; remont chodnika na ulicy Pankiewicza; ucywilizowanie dwóch przejść między ulicami Trześniowską, Modrzewiową i Kasztanową, poprzez ułożenie tam wąskiego chodnika z kostki brukowej; remont chodnika wzdłuż ul. Niepodległości; budowa 5-6 miejsc postojowych z ażurowych płyt betonowych dla samochodów osobowych, co ucywilizowałoby parkowanie na ul. Trześniowskiej na odcinku od Niepodległości do Malinowej; budowa ul. Malinowej (z kostki brukowej); budowa odcinka ulicy Kruszynowej wraz z odwodnieniem deszczowym; usunięcie latarni ze środka skrzyżowania ul. Ponikwoda i ul. Walecznych wraz z przebudową skrzyżowania; wykonanie oświetlenia na ul. Szarotkowej; wykonanie doświetlenia ulicy Magnoliowej; doświetlenie drogi i chodnika na ul. Bazylianówka przy sklepie Stokrotka; likwidacja napowietrznej linii energetycznej i przełożenie oświetlenia ulicznego na drugą stronę ulicy (obecnie lampy są zasłaniane przez drzewa) na ul. Trześniowskiej na odcinku od Niepodległości do Świdnickiej; wykonanie ścieżki rowerowej na ulicy Walecznych od ulicy Węglarza do ulicy Andersa; rewitalizacja terenów przyrodniczych w Dzielnicy Ponikwoda Natura 2000, w okolicy ul. Pliszczyńskiej; budowa terenów rekreacyjnych z placami zabaw w Dzielnicy Ponikwoda – ul. Bluszczowa, ul. Węglarza; budowa boisk sportowych przy Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przy ul. Magnoliowej; budowa krytego basenu przy SOSW Al. Spółdzielczości Pracy 65 z przeznaczeniem dla uczniów i mieszkańców Dzielnicy Ponikwoda; postawienie nowych wiat autobusowych przy ul. Pliszczyńska – Rudnik PKP; wymiana i uzupełnienie tabliczek z nazwami ulic i nazwami dzielnicy; likwidacja białych plam dla części nieobjętych MPZP, a szczególnie dla obszaru ul. Torowa, Grodzickiego, Naftowa, okolice ul. Kosynierów (I-17); kamera monitoringu miejskiego na ul. Koryznowej przy sklepie całodobowym; lustra na skrzyżowaniach w rejonie ulic Ludowej i Ponikwoda, Narcyzowej i Brzozowej.
Wnioski z kolejnych
dzielnic za tydzień