Prosimy o…

Wszystkie lubelskie dzielnice złożyły swoje wnioski do budżetu miasta na 2017 rok. W sumie do ratusza wpłynęło ponad 500 propozycji, ale tylko nieliczne zostały uwzględnione w przedstawionym w ubiegłym tygodniu projekcie przyszłorocznego budżetu miasta. Jakie dzielnicowe wnioski uwzględnione zostaną w budżecie, ostatecznie rozstrzygnie się w grudniu, kiedy rada miasta przyjmie budżet Lublina na 2017 rok. Sfinansowania jakich najważniejszych inwestycji oczekują lubelskie dzielnice?
Abramowice:
Oświetlenie ulicy Wólczańskiej, poprawienie stanu nawierzchni na ulicy Strojnowskiego ze szczególnym uwzględnieniem mostu, wytyczenie i utwardzenie dróg łączących ulicę Wólczańską z ulicą Abramowicką, rozbudowa placu zabaw przy siedzibie Rady Dzielnicy Abramowice (ul. Abramowicka 122).
Bronowice:
Przebudowa ul. Pogodnej wraz z miejscami postojowymi i ciągami pieszymi (zadanie priorytetowe), budowa ul. Firlejowskiej wraz z infrastrukturą (zadanie priorytetowe, jeśli nie zostanie zrealizowana w 2016 r.), wykonanie monitoringu miejsc niebezpiecznych (zadanie priorytetowe), remont chodnika przy ul. Grabskiego na całej długości ulicy, przebudowa ul. Puchacza wraz z miejscami postojowymi i ciągami pieszymi, remont całej ul. Bronowickiej, remont i poszerzenie ul. Sokolej i wykonanie parkingów w pasie drogowym z wjazdem od ul. Pogodnej 11-13 i wyjazdem do ul. Pogodnej 15-17, remont ciągu pieszo-jezdnego od bloku przy ul. Pogodna 38, do ul. Jesiennej, wykonanie ciągu pieszego z miejscami postojowymi, przy ul. Grabskiego na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Łabędziej, rewitalizacja terenu po placu zabaw (parking), przy ul. Dr. M. Majdanka – obok bloku ul. Łabędzia 3 (po sąsiedzku z nowym placem zabaw), wykonanie parkingu na ul. Bronowickiej – naprzeciw Zespołu Szkół nr 4, poszerzenie drogi wewnętrznej przy bloku Lotnicza 8, termomodernizacja Gimnazjum nr 14, termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul. Bronowickiej, remont ulic: Placowej, Drewnianej, Żytniej, Składowej, Bocznej Łęczyńskiej, Mieszczańskiej, Przymieszczańskiej i wszystkich 3 części ul. Firlejowskiej, remont i poszerzenie ul. Sowiej na odcinku od ul. Puchacza 8 do ul. Pogodnej 5, doposażenie placu zabaw przy ul. Bronowickiej – naprzeciw Zespołu Szkół nr 4, wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Chełmskiej, montaż tablic informacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Bronowice, przebudowa istniejącej instalacji kanalizacyjnej wraz z przyłączami do posesji przy ul. Rolna Osada, bieżąca gospodarka zielenią, z uwzględnieniem dużych drzew, bieżąca naprawa ciągów pieszych, bieżąca konserwacja placów zabaw, środki na bieżące utrzymanie Rady Dzielnicy (energia elektryczna, ciepło, woda, czynsz, telefon, itp.), środki na funkcjonowanie Rady (materiały biurowe, środki czystości, itp.), środki na diety.
Czechów Południowy:
Remont lub budowa drogi i wydzielenie ciągu pieszego przy ul. Radzyńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem dojazdu i dojścia od ul. Paganiniego do publicznego przedszkola i szkoły wraz z poprawą pionowego i poziomego oznakowania ul. Paganiniego, remont lub budowa drogi i chodnika przy ul. Mackiewicza, wykonanie 40 metrów drogi gminnej pomiędzy budynkiem przy ul. Organowej 17 a Szeligowskiego 8 ujętej w planie zagospodarowania przestrzennego, remont drogi i chodników przy ul. Lipińskiego oraz parkingu znajdującego się pomiędzy budynkami przy ul. Lipińskiego 7 i 11. Rewitalizacja terenów przy ul. Lipińskiego 27, budowa drogi (łącznika) od ul. Milenijnej do ul. Szeligowskiego, remont ulicy Arnsztajnowej, budowa chodnika (ok. 150 metrów) w wąwozie na odcinku do Pogotowia Ratunkowego przy al. Kompozytorów Polskich do garaży w sąsiedztwie sklepu „Aldik” przy ul. Braci Wieniawskich (obecnie brak chodnika, wydeptana ścieżka i błoto), utworzenie dodatkowych miejsc postojowych na parkingu przy ul. Kiepury na zdewastowanych i rozjeżdżonych zatoczkach, wykonanie progów zwalniających na ul. Paganiniego oraz ul. Kiepury (na odcinku pomiędzy wiaduktem a ul. Kosmowskiej), wykonanie i oznakowanie przejścia dla pieszych od schodów przy ul. Oratoryjnej, które leżą poza granicami Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów”, remont drogi przy ul. Paganiniego (odcinek pominięty podczas ostatniego remontu tej drogi) oraz schodów przy ul. Paganieniego 15, remont drogi, chodników i zatok parkingowych przy ul. Młodej Polski wraz z wykonaniem łącznika w formie schodów na skarpie pomiędzy ul. Młodej Polski a ul. Elsnera na wysokości ronda Wincentego Pola, poprawa oznakowania przejścia dla pieszych na al. Smorawińskiego, na wysokości ul. Lipińskiego i ul. Kiepury, budowa chodnika przy ulicy Koncertowej – od V Komisariatu Policji do już istniejącego oraz remont chodnika po przeciwnej stronie, modernizacja boiska przy ulicy Nowowiejskiego poprzez jego wyrównanie i dosianie trawy, wymiana łańcuchów na płotkach ochronnych na łuku pasa drogowego na wysokości ul. Paganiniego 4 (od strony południowej), dobudowanie do istniejących latarni obok Domu Handlowego „Orfeusz” przy ul. Kameralnej po jednej lampie, prześwietlenie rosnących tam drzew i obniżenie ich wysokości, aby lampy były widoczne i oświetlały ulicę, naprawa i pomalowanie zdewastowanego ogrodzenia wokół Przedszkola Specjalnego na osiedlu Karłowicza, wybudowanie parkingu przy Zespole Szkół nr 5 na osiedlu Karłowicza dla okolicznych szkół, wykonanie nowego chodnika wokół Przedszkola nr 2 przy ul. Lawinowej 7, wycięcie starych dzikich drzew zagrażających bezpieczeństwu dzieci i innych osób oraz wycięcie korzeni z tych drzew wokół przedszkola, remont 50 metrów chodnika przy placu zabaw przy Przedszkolu nr 56, wykonanie oznakowania drogi dojazdowej do Izby Skarbowej i Urzędu Skarbowego w Lublinie, wykonanie remontu boiska sportowego do piłki ręcznej na osiedlu Karłowicza, remont chodnika i wyznaczenie miejsc postojowych przy budynku przy ul. Koncertowej 7, budowa siłowni zewnętrznej przy Gimnazjum nr 5 w Lublinie.
Wnioski z kolejnych dzielnic za tydzień