Protest przed sądem

Część sędziów w Lublinie dołączyła do protestu w obronie sędzi Aliny Czubieniak z Gorzowa, która została ukarana upomnieniem przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego za treść wydanego wyroku. To pierwszy taki dyscyplinarny wyrok w Polsce.


Chodzi o sprawę sprzed trzech lat, dotyczącą aresztu dla niepełnosprawnego intelektualnie 19-latka. Młodzieniec miał zaczepiać 9-letnią dziewczynkę. Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Najwyższym uznał, że sędzia popełniła błąd procesowy: „nie zapewniła udziału podejrzanego, ani jego obrońcy na posiedzeniu sądu odwoławczego, a tym samym de facto pozbawiła go prawa do obrony w toczącym się postępowaniu z wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania” – czytamy w oświadczeniu Piotra Schaba, rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych.

Ostatecznie 19-latek został uznany za niepoczytalnego. LL