Prymusi z Czwórki

67 uczniów SP nr 4 w Krasnymstawie otrzymało nagrody przyznawane w Dniu Prymusa. Do 22 trafiły specjalne stypendia przyznane przez burmistrza miasta.

W SP nr 4 w Krasnymstawie zorganizowano tradycyjny Dzień Prymusa. W święcie udział wzięli: zastępca burmistrza Krzysztof Sugalski, przewodnicząca rady rodziców Agnieszka Rapa, wychowawcy, nauczyciele oraz aż 67 prymusów wraz z rodzicami. 22 z nich otrzymało Stypendia Burmistrza Krasnegostawu. Są to: Igor Bałabaj, Łukasz Żukowski, Karol Śmigasiewicz, Michał Błaszczak, Oliwia Dzida, Kinga Waręcka, Małgorzata Kluch, Dominika Papierz, Michał Hus, Bartosz Klus, Lena Łosiewicz, Natalia Piech, Julia Kiryczuk, Hubert Bartnik, Julia Stefańczyk, Aleksandra Pliszczyńska, Iga Bodio, Katarzyna Hartanowicz, Ernest Kociubiński, Wiktoria Wróbel, Lena Kowalska i Milena Tkaczyk. Do 27 uczniów trafiło Stypendium Dyrektora Szkoły.

To: Kinga Banaszak, Nina Losiewicz, Róża Grabias, Klaudia Kmieć, Wojciech Dubaj, Adrianna Kalman, Julia Badach, Maria Kowalczyk, Emilia Fornal, Maksymilian Rapa, Mateusz Jurkowski, Maciej Szymański, Antoni Kurzyński, Michał Szostak, Oliwia Chachaj, Tymon Kazimierski, Lena Opat, Michał Waręcki, Joanna Ciechan, Magdalena Misztal, Mikołaj Hartanowicz, Damian Sawa, Laura Delikat, Mikołaj Berezowski, Michalina Słabek i Maja Kozak. Sportowe Stypendium odebrał Michał Matysiak.

Na koniec 18 wyróżniających się uczniów „Czwórki” odebrało nagrody książkowe. Są to: Julia Gęba, Julia Hennoszczenko, Julita Mazurek, Antonina Solan, Nikodem Szymaszek, Mateusz Sugalski, Adrianna Kowalska, Michał Kopiel, Maja Stefańczyk, Wiktoria Mazurek, Julia Jasińska, Piotr Żukowski, Miłosz Chlewicki, Emilia Łubińska, Agnieszka Śledź, Zofia Proskura, Kinga Królikowska i Przemysław Pawelec.

Rodzice nagrodzonych otrzymali listy gratulacyjne. Wydarzenie uświetnił występ grupy teatralnej pod kierunkiem Anity Iwanickiej-Kulibab. Młodzież przygotowała inscenizację fragmentów powieści Edmunda Niziurskiego „Sposób na Alcybiadesa”. Całość przedstawienia wsparł wokalnie zespół „Jak Zawsze” pod kierunkiem Leszka Darmochwała. (g)