Przebudują całą Kolejową?

Miasto Chełm ubiega się o ponad 2,2 mln zł dofinansowania na modernizację ulic Obłońskiej i Kolejowej, na odcinku od nowego ronda przy Zielnej do placu dworcowego PKP.

Do 16 kwietnia br. można było składać wnioski do nowego programu rządowego na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. Samorządy składały projekty do wojewody lubelskiego. Rząd na realizację programu w kraju przeznaczył 500 mln zł. Do województwa lubelskiego trafi 37,7 mln zł. To trzecia kwota w Polsce. Więcej dostaną Mazowsze i Wielkopolska. Biorąc jednak pod uwagę obszar obu tych województw, sieć dróg lokalnych, liczbę mieszkańców, to Lubelszczyzna stanie się największym beneficjentem tego programu.

Samorządy w ramach nowego rządowego programu mogą uzyskać dofinansowanie – w zależności od zamożności – do 60 proc. lub do 80 proc. kosztów inwestycji, przy czym maksymalna kwota uzyskania dotacji to 5 mln zł. Inwestycje mają być jednak wykonane w 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu i podpisanie umów z samorządami jest planowane w czerwcu.

Co istotne, w chwili składania wniosku nie było wymagane pozwolenie na budowę. Będzie ono niezbędne jednak przy podpisywaniu umowy na dotację. Gminy mogą otrzymać dotacje na jedno zadanie, natomiast powiaty i miasta grodzkie na maksymalnie dwa zadania.

Chełm skorzystał z tego przywileju i złożył dwa wnioski. Jeden dotyczy przebudowy ul. Obłońskiej, od nowego ronda im. Honorowych Dawców Krwi do ul. Sienkiewicza, zaś drugi – ul. Kolejowej, od Sienkiewicza do pl. dworcowego PKP. Na środowej sesji rady miasta radni zastanawiali się, dlaczego chełmscy urzędnicy złożyli dwa wnioski do programu, skoro sprawa dotyczy w zasadzie jednej drogi. Obłońska z Kolejową łączą się.

– Wniosek może dotyczyć tylko jednej ulicy – wyjaśniała Barbara Rozwałka, skarbnik miasta. – Nam zależało na przebudowie całego odcinka, od nowego ronda do placu dworcowego. Musieliśmy zatem złożyć dwa wnioski. Na pierwszy z odcinków ubiegamy się o ponad 700 tys. zł, na drugi zaś o 1,5 mln zł. Udział własny został zabezpieczony w tegorocznym budżecie miasta.

Wiceprezydent Józef Górny dodał też, że jeszcze w tym roku rozpocznie się przebudowa ul. Kolejowej na odcinku od Przemysłowej do placu dworcowego. Miasto na ten cel dostało dofinansowanie z programu Polska – Białoruś – Ukraina. Również na bieżący rok jest zaplanowana modernizacja całego placu dworcowego w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, na które Chełm również pozyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej. – Jeżeli dostaniemy dofinansowanie z nowego rządowego programu, przebudujemy całą ul. Kolejową – mówi Górny. (s)