Przebudują drogę w Bzitem

W środę podpisana została umowa między wojewodą lubelskim, a gminą Krasnystaw w sprawie udzielenia dotacji na przebudowę drogi w Bzitem.

Inwestycja odbędzie się w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. – Wysokość udzielonej dotacji będzie stanowić 50 procent kosztów kwalifikowanych realizacji inwestycji – informuje Iwona Solan z Urzędu Gminy Krasnystaw. – Zgodnie z wybraną, najkorzystniejszą ofertą, całkowita wartość zadania wyniesie 429 tys. zł. Drogę zmodernizuje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Sadex” Janusza Sadlika z Kolonii Sitno – dodaje.
W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek drogi gminnej o długości prawie 1,4 km oraz skrzyżowanie z drogą powiatową. Inwestycja na pewno przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w Bzitem. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec 2016 r. (k)