Przebudują fragment Spadochroniarzy

Zarząd Dróg i Mostów szuka firmy, która przebuduje odcinek ulicy Spadochroniarzy – chodzi o fragment położony w rejonie skrzyżowania z ulicą Weteranów.


ZDiM ogłosił już przetarg. Wykonawca będzie musiał „sporządzić dokumentację projektową w oparciu o program funkcjonalno–użytkowy”, „wykonać roboty budowlane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej” czy sprawować tzw. nadzór autorski. W planach jest nie tylko przebudowa odcinka ulicy, ale też „przebrukowanie części chodnika”.

Chętne firmy mogą się zgłaszać do środy, 10 lipca. Urzędnicy chcą, aby wszystkie prace na ulicy Spadochroniarzy zakończyły się najpóźniej 31 października tego roku. GR